• Jak prawidłowo udzielać pełnomocnictwa oraz wyznaczać osobę zastępującą dyrektora instytucji podczas jego nieobecności?
 • Czy pracownik instytucji kultury, któremu organizator powierzył pełnienie obowiązków dyrektora, ma obowiązek złożyć oświadczenie majątkowe, a jeśli tak, to do kiedy?
 • Jak zgodnie z prawem oddelegować pracownika do pracy u innego pracodawcy?
 • Jak zaksięgować koszty szycia maseczek wielorazowych dla urzędu gminy, które GOK finansuje z dotacji podmiotowej?
 • Jak i kiedy zaksięgować różnice z przeprowadzonego skontrum?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • Jak ująć w księgach przekazanie przez organizatora modernizacji budynku, którego instytucja nie jest właścicielem?
 • Co zrobić, aby zgodnie z prawem skrócić pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym 3-miesięczny okres wypowiedzenia?
 • Jak sformułować w umowie o pracę dla głównego księgowego zatrudnionego na 1/5 etatu porozumienie w sprawie przekroczenia wymiaru czasu pracy?
 • Czy środki, które jeszcze nie wpłynęły do instytucji kultury, można zaksięgować jako przychód?
 • Jak zaksięgować i ująć w deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości zakup działki z budynkiem do remontu?
 • W jakiej formie organizator powinien przekazać nowo utworzonej instytucji kultury majątek? Czy forma użyczenia nieruchomości jest właściwa?
 • Jak ująć w księgach zakup kalendarzy przeznaczonych do sprzedaży i promocji?
 • Czy dyrektor instytucji może korzystać z samochodu służbowego do celów prywatnych i co na to ustawa kominowa?
 • Czy rada miejska jest właściwym organem, który składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury i decyduje o jej wysokości?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.