• Czy pracodawca ma obowiązek stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do tzw. utworów pracowniczych, tj. utworów stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy?
 • Czy w związku z najnowszymi przepisami antycovidowymi instytucja kultury może prowadzić zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży?
 • Jak zgodnie z prawem oddelegować pracownika do pracy u innego pracodawcy?
 • Jak ująć w księgach zakup kalendarzy przeznaczonych do sprzedaży i promocji?
 • Czy dyrektor instytucji może korzystać z samochodu służbowego do celów prywatnych i co na to ustawa kominowa?
 • Czy rada miejska jest właściwym organem, który składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury i decyduje o jej wysokości?
 • Jak i kiedy zaksięgować różnice z przeprowadzonego skontrum?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie?
 • Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku zajęć językowo-artystycznych prowadzonych w instytucji kultury? Czy będzie to zwolnienie od VAT? A jeśli byłaby to tylko nauka języka, to czy właściwa jest stawka VAT 23%?
 • Jak naliczyć należny urlop do końca 2020 r., skoro pracownica do tej pory podlegała pod przepisy Karty nauczyciela, a teraz podlega pod Kodeks pracy?
 • Czy do wpisów wartości muzealiów w księdze inwentarzowej prowadzonej na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach należy stosować zasady ustawy o rachunkowości?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.