• Czy bibliotekarz, który dojeżdża do czytelnika z zamówionymi książkami w ramach akcji „Książka na telefon”, powinien posiadać badania psychologiczne? Czy konieczna jest w tym przypadku zmiana zakresu obowiązków?
 • Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy” bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?
 • Jakie konsekwencje można ponieść za udostępnienie na portalu internetowym lub w mediach społecznościowych skanu lub wersji elektronicznej PDF czasopisma (np. całego numeru) bez zgody wydawcy?
 • Jak dokonać korekty VAT towarów handlowych, jeśli instytucja planuje powrócić do statusu podatnika VAT zwolnionego?
 • Kto powinien podpisać świadectwo pracy dla dyrektora?
 • Czy pracownik może ponosić wspólną odpowiedzialność materialną za starodruki?
 • Jak potraktować opłacenie zaliczki na poczet przyszłego koncertu w podatku dochodowym od osób prawnych? Jak taką zaliczkę wykazać w CIT-8?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • Jak zgodnie z prawem oddelegować pracownika do pracy u innego pracodawcy?
 • Jak ująć w księgach zakup kalendarzy przeznaczonych do sprzedaży i promocji?
 • Czy rada miejska jest właściwym organem, który składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury i decyduje o jej wysokości?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie?
 • Czy ulepszenie muzealium powoduje konieczność zwiększenia jego wartości początkowej w księdze inwentarzowej?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.