• Czy w związku z trwającą epidemią pracodawca może wysłać pracowników na świadczenie postojowe na czas nieokreślony?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych instytucji kultury nieodpłatne nabycie autorskich praw majątkowych?
 • Czy w instytucji kultury może być zatrudniony tylko jeden pracownik — dyrektor?
 • Jak uwzględniać obowiązkowy 35-godzinny tygodniowy odpoczynek w harmonogramach czasu pracy?
 • Czy można odliczyć VAT od kosztów odpłatnej wystawy?
 • Czy instytucja, która opłaciła 50% składek na ZUS ze środków z działalności gospodarczej, musi informować organizatora o zmianie planu finansowego?
 • Jeśli muzeum zawarło z inną jednostką umowę na nieodpłatne udostępnienie wizerunków muzealiów, to czy ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej ze stawką VAT zwolnioną?
 • Czy uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę dla głównego księgowego może być brak zaufania, ze względu na słabą orientację i znajomość obsługi informatycznej księgowości?
 • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy niepełnosprawnego dyrektora instytucji kultury?
 • Czy dyrektor muzeum może podjąć decyzję o zaprzestaniu pobierania opłat za wstęp do muzeum i jakie to ma konsekwencje podatkowe?
 • Czy organizator (powiat) może narzucić bądź przekazać zadania wydziału kultury takich, jak organizacja wydarzeń patriotycznych czy produkcja gadżetów promujących powiat, do realizacji przez instytucję kultury?
 • Jak ująć w księgach zakup sceny mobilnej i według jakiej stawki ją amortyzować?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?
 • Jak prawidłowo zlikwidować muzealia?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.