• Jak odliczyć VAT od zakupu książek do zbiorów bibliotecznych w muzeum?
 • Jak ująć zakup towarów w planie finansowym?
 • Czy mural wykonany na falochronie, który nie jest własnością instytucji kultury, przyjąć jako jej środek trwały?
 • Jak ująć w księgach i amortyzować budynek wybudowany na gruncie organizatora?
 • Co zrobić, aby po zmianie godzin pracy instytucji pracownik z niepełnosprawnością zatrudniony na umowę o pracę przepracował 35 godzin tygodniowo?
 • Czy kary nakładane na podstawie przepisów o dostępności cyfrowej dotyczą instytucji kultury czy jej dyrektora?
 • Jak prawidłowo wypłacać dodatek specjalny w instytucji kultury?
 • Czy kwotę zwrotu za studia przez odchodzącego z pracy bibliotekarza uznać za środki własne biblioteki czy za środki z dotacji podmiotowej, które należy zwrócić organizatorowi?
 • Czy szkoła może udostępnić muzeum kronikę szkolną do celów badawczych?
 • Czy instytucja kultury może udostępniać na stronie internetowej nagranie z koncertu wykonanego przez uczestników zajęć?
 • Czy gminny ośrodek kultury może przyjmować na organizowane przez siebie zajęcia artystyczne uczestników spoza terenu gminy?
 • Czy instytucja, która opłaciła 50% składek na ZUS ze środków z działalności gospodarczej, musi informować organizatora o zmianie planu finansowego?
 • Jak zaewidencjonować zakup lub otrzymanie bezpłatne dzieł sztuki, np. rzeźb czy obrazów?
 • Jak ująć w księgach grant otrzymany na wykonanie zadania?
 • Czy jeśli umowa ciężarnej pracownicy kończy się w lipcu, to pracodawca musi przedłużyć jej umowę do czasu porodu? Czy pracownica musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o terminie porodu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.