• Czy dyrektorowi instytucji kultury można przyznać dodatek specjalny?
 • Czy świadczenie urlopowe jest zwolnione od podatku ze względu na COVID-19?
 • Jak zmienić umowę o pracę bibliotekarza zatrudnionego w bibliotece głównej, aby mógł jeszcze sprzątać filię?
 • Czy bezpłatne użyczenie instytucji kosiarki ma skutki w jej rozliczeniach VAT?
 • Jak prowadzić ewidencję VAT, jeśli instytucja jest podmiotowo zwolniona od VAT?
 • Czy okres studia doktoranckie i służba wojskowa należy zaliczyć do stażu pracy?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy konserwatora, który obsługuje 21 świetlic?
 • Czy instytucja kultury może udostępniać na stronie internetowej nagranie z koncertu wykonanego przez uczestników zajęć?
 • Jak często przeprowadzać inwentaryzację w bibliotece?
 • Jak ująć nakłady na inwestycję w deklaracji podatkowej?
 • Czy kwotę zwrotu za studia przez odchodzącego z pracy bibliotekarza uznać za środki własne biblioteki czy za środki z dotacji podmiotowej, które należy zwrócić organizatorowi?
 • Jak ująć w księgach grant otrzymany na wykonanie zadania?
 • Jak ująć zakup towarów w planie finansowym?
 • Co zrobić, aby po zmianie godzin pracy instytucji pracownik z niepełnosprawnością zatrudniony na umowę o pracę przepracował 35 godzin tygodniowo?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.