• Czy można pracownikowi wypłacić odprawę dwa razy: raz z powodu odejścia na rentę, a drugi — na emeryturę?
 • Jak należy po ostatnich zmianach ewidencjonować sprzedaż biletów obcych?
 • W jaki sposób prawidłowo udzielić wolnego pracownikom na czas szczepienia przeciwko COVID‒19?
 • Z jaką stawką VAT teatr powinien wystawić fakturę za zagranie spektaklu na rzecz innej instytucji kultury?
 • Jak rozliczyć podatkowo zakup kwiatów od rolnika?
 • Jak ująć zakup towarów w planie finansowym?
 • Czy czas studiów doktoranckich i okres służby wojskowej należy zaliczyć do stażu pracy?
 • Czy z okazji jubileuszu instytucja może, a jeśli tak, to w jaki sposób wypłacić autorom tekstów do lokalnej gazety nagrody pieniężne za wieloletnią pracę charytatywną?
 • Jak zgłosić ministrowi nową stronę BIP instytucji kultury — czy ma to być odrębna strona, czy jako strona podrzędna dla strony BIP urzędu gminy?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych nowo powstałej instytucji majątek instytucji połączonych?
 • Co stanowi podstawę do naliczenia zasiłku chorobowego z tytułu umowy-zlecenia?
 • Jak ująć w ewidencji księgowej koszty budowy środka trwałego poniesione przed podpisaniem umowy o realizację projektu?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.