• Jak naliczać odsetki za opóźnienie w płatności wyrażonej w walucie obcej?
  • Na jakie konto księguje się wypłatę odprawy pośmiertnej, na 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” czy na 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”?
  • Czy w związku ze zmianą etatu głównego księgowego trzeba zmieniać cały regulamin organizacyjny, czy wystarczy zrobić to aneksem do umowy o pracę?
  • Czy jeśli że seans filmowy nie odbywa się z powodu braku publiczności, to pracownik kina może zakończyć pracę wcześniej, nie odrabiając godzin pracy?
  • Jak rozliczać czas pracy, jeśli pracownik z jednym pracodawcą ma zawarte dwie umowy o pracę w celu wykonywania pracy na dwóch różnych stanowiskach pracy?
  • Co dzieje się z trwającą umową dyrektora instytucji kultury w przypadku połączenia instytucji? Czy organizator może w jej trakcie zwiększyć zakres czynności i odpowiedzialności dyrektora?
  • Czy nowo utworzona instytucja kultury może przez pierwsze 3 miesiące funkcjonować bez dyrektora i głównego księgowego i nie prowadząc żadnej działalności kulturalnej?
  • Czy biblioteka może pobierać opłatę za bilety na zorganizowany przez nią spektakl? Czy takie imprezy może robić tylko bezpłatnie?
  • Czy odpłatne wynajęcie sceny mobilnej na imprezę jest opodatkowane stawką VAT 23%, czy też można je uznać za usługę kulturalną zwolnioną z VAT?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.