• Jakie zmiany podatkowe dla instytucji kultury niosą przepisy tzw. Polskiego Ładu?
 • Czy instytucje kultury będą miały obowiązek zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu?
 • Czy pracownik urzędu gminy, działający na podstawie upoważnienia wójta, może przeprowadzić kontrole płac i zatrudnienia w gminnym ośrodku kultury z powołaniem na art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym?
 • Czy na podstawie art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców istnieje możliwość wystawienia przez osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej faktury VAT?
 • Jaką stawką VAT opodatkować usługę nagłośnienia podczas koncertu współorganizowanego przez instytucję kultury? Czy jest to usługa zwolniona od VAT?
 • Czy biblioteka może pobierać opłatę za bilety na zorganizowany przez nią spektakl? Czy takie imprezy może robić tylko bezpłatnie?
 • Na jakie konto księguje się wypłatę odprawy pośmiertnej?
 • Czy w związku ze zmianą etatu głównego księgowego trzeba zmieniać cały regulamin organizacyjny, czy wystarczy aneks do umowy o pracę?
 • Czy obecny zastępca dyrektora po okresie powierzenia mu pełnienia obowiązków dyrektora nadal zostaje na swoim stanowisku? Czy organizator może na okres powierzenia obowiązków dyrektora zawrzeć z dotychczasowym zastępcą porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?
 • Czy odpłatne wynajęcie sceny mobilnej na imprezę jest opodatkowane stawką VAT 23%, czy też można je uznać za usługę kulturalną zwolnioną z VAT?
 • Czy z okazji swojego jubileuszu instytucja może, a jeśli tak, to w jaki sposób wypłacić autorom tekstów do lokalnej gazety nagrody pieniężne za wieloletnią pracę charytatywną?
 • Jak zaewidencjonować zakup popcornu do kina prowadzonego w instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.