• Czy przyznanie dodatkowego dnia wolnego na szczepienie przeciwko COVID-19 albo przyznanie finansowego bonusu dla zaszczepionych to nierówne traktowanie pracowników?
  • Czy instytucja kultury może być organizatorem aukcji obrazów?
  • Jak ująć w księgach zwrot nienależnie pobranego przez zleceniobiorcę wynagrodzenia?
  • Czy Koło Gospodyń Wiejskich może działać w strukturach instytucji kultury i prowadzić własną księgowość?
  • Czy organizator może zlecać audyt wewnętrzny w instytucji kultury?
  • Czy zakupienie do gabinetu dyrektora instytucji kultury godła Polski (haftowanego obrazu w ramce) należy traktować jako zakup materiałów czy jako reprezentację?
  • Czy organizator może wymagać od instytucji kultury przedłożenia kopii list płac jako dokumentu potwierdzającego wydatek realizowany z udzielonej dotacji celowej?
  • Jaką stawką VAT opodatkować wykonane na zamówienie przez instytucję wyroby ceramiczne?
  • Czy biblioteka może pobierać opłatę za bilety na zorganizowany przez nią spektakl? Czy takie imprezy może robić tylko bezpłatnie?
  • Jak zaewidencjonować zakup popcornu do kina prowadzonego w instytucji kultury?
  • Czy zastępca dyrektora, któremu na pewien czas powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, po upływie tego okresu pozostaje na swoim stanowisku? Czy organizator może na okres powierzenia obowiązków dyrektora zawrzeć z dotychczasowym zastępcą porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.