• Jakie umowy ujmować w obowiązkowym od 1 lipca br. publicznym rejestrze umów?
 • Na co zwrócić uwagę, zatrudniając uchodźców z Ukrainy?
 • Czy organizator ma prawo ingerować we wkład własny w projekcie i czy trzeba w związku z tym zwracać dotację celową?
 • Czy dyrektorowi instytucji kultury należy waloryzować wynagrodzenie, skoro taki zapis znajduje się w regulaminie wynagradzania?
 • Czy każdą zmianę w planie finansowym trzeba zgłaszać organizatorowi?
 • Czy w umowie z pracownikiem trzeba zawrzeć na piśmie informację o możliwych innych godzinach pracy, czy też jest to kwestia umowy ustnej między pracownikiem a pracodawcą?
 • Czy zmiana przeznaczenia środka trwałego powoduje konieczność skorygowania VAT odliczonego?
 • Czy kierownik biblioteki w gminnym centrum kultury powinien — zgodnie z zapisami w statucie — otrzymać powołanie na to stanowisko, czy też powinien być zatrudniony na umowę o pracę?
 • Gdzie w aktach osobowych pracowników należy przechowywać skierowania na badania wstępne, kontrolne i okresowe?
 • Na jakich zasadach przekazuje się zużyty sprzęt do utylizacji?
 • Czy dyrektor może podpisać ze swoim małżonkiem umowę wolontariacką na obsługę informatyczną instytucji kultury?
 • Czy dyrektor w czasie urlopu bezpłatnego na czas pełnienia swojej funkcji może wykorzystać urlop zaległy ze stanowiska, które zajmował w instytucji kultury wcześniej?
 • Jakich obowiązków należy dopełnić, aby — ze względu nie nieosiągnięcie limitu sprzedaży 200 000 zł — wrócić do zwolnienia podmiotowego w VAT?
 • Jak fakturować sprzedaż biletów na wydarzenia obce?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.