• Kiedy dyrektor powinien złożyć u organizatora wniosek o odwołanie ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę?
 • Czy biblioteka może sfinansować renowację kroniki lokalnego stowarzyszenia?
 • Dlaczego instytucja kultury nie może zmieniać w regulaminie wynagradzania przepisów powszechnie obowiązujących na niekorzyść pracowników?
 • Jak ująć w księgach przekazanie częściowo zamortyzowanego środka trwałego organizatorowi?
 • Czy kandydowanie dyrektora do rady powiatu lub sejmiku województwa albo posiadanie mandatu radnego organów samorządu terytorialnego może stanowić podstawę do odwołania dyrektora?
 • Jak wykazać w deklaracji VAT zakup programu graficznego spoza Unii Europejskiej, jeśli instytucja jest zwolniona od VAT?
 • Jak prawidłowo zakwalifikować mobilne kino plenerowe o wartości 70 000 zł, a jak panele słoneczne?
 • Czy prezent na pożegnanie pracownika odchodzącego na emeryturę jest opodatkowany podatkiem dochodowym i czy jest oskładkowany?
 • Czy pokrycie przez wykonawcę remontu instytucji kultury kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego powoduje obowiązek wystawienia faktury i doliczenia 23% VAT, czy też wystarczy nota obciążeniowa?
 • Jak ująć środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym?
 • Jakie składniki wynagrodzenia liczyć do wynagrodzenia za urlop?
 • Czy przedpłaty za zajęcia stanowią przychód podatkowy?
 • Czy można zwolnić pracownicę, która niedługo nabędzie prawo do emerytury, jeżeli ta przedłuża zwolnienie lekarskie i nie kontaktuje się z pracodawcą?
 • Czy pracownik może skorzystać z urlopu bezpłatnego, jeśli ma jeszcze niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.