• Czy centrum kultury powinno zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych od pożyczki otrzymanej od innej jednostki organizacyjnej gminy?
 • W jaki sposób należy udokumentować okres zatrudnienia?
 • Jak rozliczyć inwestycję w ogrodzeniu budynku należącego do organizatora?
 • Jak liczyć czas pracy w delegacji osób zarządzających instytucją kultury?
 • Jakie przychody instytucji zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych?
 • Na jakich kontach ująć druk i zakup materiałów reklamowych?
 • Jak ująć środki pieniężne z lat ubiegłych w planie finansowym?
 • Jakie składniki wynagrodzenia liczyć do wynagrodzenia za urlop, jeśli bezpośrednio przed nim pracownik był na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy przedpłaty za zajęcia stanowią przychód podatkowy?
 • Komu instytucja wypłaca kilometrówkę? Czy pracownik musi być właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, czy może samochód pożyczyć, np. od sąsiada, partnera itp.?
 • Czy zatrudniając ponownie na to samo stanowisko tego samego pracownika, który ma ważne badania lekarskie, czy należy go skierować na badania wstępne?
 • Czy wydatek na upominki dla współpracowników można potraktować jako koszt uzyskania przychodu? Czy jest to przychód dla osób, które otrzymają prezenty?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.