• Czy dyrektorowi, jego zastępcy i głównemu księgowemu można przyznać ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych?
 • Jak ująć w księgach dotację na inwestycję a jak dofinansowanie na zadania w ramach programów: Kraszewski. Komputery dla bibliotek — na zakup komputerów, oprogramowania wraz z peryferiami w jednostkowej cenie nabycia do 10 000 zł oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych?
 • Od kiedy rozpocząć amortyzację środka trwałego otrzymanego od organizatora?
 • Jak często amortyzować zbiory muzealne?
 • Czy wynagrodzenie otrzymane przez instytucję z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy skorzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych?
 • Czy GOK może użyczać odpłatnie swój samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową?
 • Czy zgromadzone środki z tytułu darowizny na koniec roku podlegają zwrotowi do organizatora instytucji kultury na takich samych warunkach jak niewykorzystana dotacja podmiotowa od organizatora? Czy jest określony czas na wydatkowanie tych środków, jeśli będą wyłącznie przeznaczone na cele statutowe?
 • Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może być zatrudniony na 1/2 etatu?
 • Czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy nagrody rocznej dla głównego księgowego?
 • Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej dla bibliotekarza, który przez trzy miesiące przed odejściem na emeryturę przebywał na zwolnieniu lekarskim?
 • Jak obliczyć podstawę wynagrodzenia chorobowego przy uzupełnieniu wynagrodzenia w danym miesiącu?
 • Czy pracownik z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować dłużej niż 7 godzin dziennie?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.