• Dlaczego wójt nie może przeprowadzić audytu w instytucji kultury?
 • Na jak długo spisuje się program instytucji kultury?
 • Czy główny księgowy, który jest zatrudniony w bibliotece publicznej na 1/2 etatu, może także naliczać płace?
 • Czy pracownikowi przebywającemu na zasiłku przedemerytalnym instytucja kultury powinna wypłacić odprawę emerytalną?
 • Czy wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia na obsługę muzyczną gali dla osoby, która nie ukończyła 26. roku życia, obejmuje zwolnienie podatkowe, tak zwana ulga dla młodych?
 • Czy korzystniejsze niż w ustawie o działalności kulturalnej zapisy w regulaminie wynagradzania dotyczące nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej mogą obejmować także osoby zarządzające instytucją kultury?
 • Od kiedy rozpocząć amortyzację środka trwałego otrzymanego od organizatora?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych zakup środka trwałego sfinansowanego z różnych źródeł?
 • Czy dyrektor samorządowej instytucji kultury może być zatrudniony na 1/2 etatu?
 • Czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy nagrody rocznej dla głównego księgowego?
 • Czy w związku z wykonaniem usługi gastronomicznej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej niezależnie od formy płatności wystąpi obowiązek zaewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej?
 • Czy GOK może użyczać odpłatnie swój samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową?
 • Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej dla bibliotekarza, który przez trzy miesiące przed odejściem na emeryturę przebywał na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy zgromadzone środki z tytułu darowizny na koniec roku podlegają zwrotowi do organizatora instytucji kultury na takich samych warunkach jak niewykorzystana dotacja podmiotowa od organizatora? Czy jest określony czas na wydatkowanie tych środków, jeśli będą wyłącznie przeznaczone na cele statutowe?
 • Czy dyrektorowi, jego zastępcy i głównemu księgowemu można przyznać ryczałt na używanie prywatnego samochodu do celów służbowych?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.