• Czy instytucja kultury może otrzymać od organizatora dotację celową na wkład własny w projekcie?
 • Czy czynsz zapłacony z góry za 10 lat najmu należy ująć w całości w planie finansowym na 2023 r.?
 • Jak zaewidencjonować eksponaty w izbie regionalnej, pozyskane od mieszkańców jeszcze przed powołaniem instytucji kultury?
 • Jak wyliczyć wysokość odprawy emerytalnej dla bibliotekarza, który przez trzy miesiące przed odejściem na emeryturę przebywał na zwolnieniu lekarskim?
 • Czy fakturę można opłacić z dwóch rachunków bankowych?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych odszkodowanie za naruszenie praw autorskich?
 • Czy instytucja kultury może przeznaczyć dotację podmiotową na pokrycie VAT należnego?
 • Jak ująć w ewidencji księgowej wykonanie pomnika w zależności od tego, z jakich środków został sfinansowany?
 • Czy instytucji kultury, która dofinansowuje premierę spektaklu wystawianego przez teatr, należy wystawić fakturę ze stawką VAT zwolnioną?
 • Jaki jest czas pracy osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionej na umowę o pracę w wymiarze 5/8 etatu?
 • Jak wyliczyć staż urlopowy, jeśli pracownik pobierał naukę w szkole policealnej i równocześnie pracował?
 • Czy zmniejszenie wymiaru czasu pracy powoduje konieczność obniżenia przyznanego pracownikowi dodatku funkcyjnego?
 • Czy nagroda roczna za 2021 rok dla dyrektora, jego zastępcy i głównego księgowego przyznana w 2022 r. może być wypłacona na wniosek tych osób w kolejnym roku, czyli w 2023 r., np. w styczniu?
 • Czy instytucja kultury może nabyć prawa autorskie do książki, nie będąc jednocześnie jej wydawcą?
 • Czy dyrektor ma obowiązek udzielenia informacji publicznej dotyczącej zatrudnienia w instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.