• Jak po wprowadzeniu prawa pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników prawidłowo przetwarzać dane szczególne o ich stanie psychofizycznym? Jakie upoważnienia dla pracowników dokonujących kontroli przygotować?
 • Czy samorządowa instytucja kultury koszty i przychody na przełomie miesiąca musi ujmować memoriałowo, czy może kasowo?
 • Jak ująć w świadectwie pracy niepełnoetowca okresy choroby?
 • W takim przypadku rekwizyty do spektakli uznać za środki trwałe?
 • Czy każdemu pracownikowi, który ma uprawnienia emerytalne i odchodzi z pracy, należy wypłacić odprawę emerytalną? Na czym polega związek ustaniem zatrudnienia a przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Czy samorządowa instytucja kultury w świetle najnowszego orzecznictwa przy obliczaniu prewspółczynnika ma obowiązek wliczania jednorazowych dotacji inwestycyjnych do przychodów wykonanych?
 • Jak prawidłowo przekształcić bibliotekę publiczną w centrum kultury?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia?
 • Ile czasu ma organizator na ustosunkowanie się do pisma dyrektora w sprawie odwołania go ze stanowiska?
 • Czy przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla orkiestry dętej przez solistę z Czech jest importem usług kulturalnych?
 • Czy każda delegacja dyrektora instytucji kultury musi być podbita?
 • Czy kupione po 65 zł za sztukę bluzy z logo imprezy (np. festiwalu teatralnego), którą organizuje instytucja kultury rozdawane nieodpłatnie można traktować jako gadżety reklamowe?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego za pracę w święto w instytucji kultury?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.