• Na czym polega dodatkowy urlop opiekuńczy po zmianach w kp od 26 kwietnia br.?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych dotację celową na pokrycie kosztów w następnym okresie rozliczeniowym?
 • Jak należy liczyć okres czterech lat, w czasie których należy przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym — czy od początku spisu, od jego zakończenia, od daty protokołu poinwentaryzacyjnego, a może po prostu chodzi tu o całe lata kalendarzowe?
 • Czy dodatek specjalny można przyznać na czas nieokreślony?
 • Jakie przychody instytucji kultury należy liczyć do limitu 200 000 zł (zwolnienie podmiotowe w VAT) i co zrobić, kiedy instytucja ten limit przekroczy?
 • Jak prawidłowo udzielać dni wolnych za pracę w niedzielę, jeśli w instytucji kultury obowiązuje równoważny system czasu pracy?
 • Jak policzyć urlop pracownika, jeśli nabył on prawo do urlopu uzupełniającego 31 grudnia?
 • Czy do umowy o dzieło z artystą na wykonanie kopii obrazu mają zastosowanie koszty autorskie?
 • Ile czasu ma organizator na ustosunkowanie się do pisma dyrektora w sprawie odwołania go ze stanowiska?
 • W jaki sposób zgodnie z prawem powołać zastępcę dyrektora?
 • Czy w przypadku zmniejszenia ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej za czas nieobecności pracownika traci on prawo do zwolnienia tego świadczenia z podatku?
 • Czy każda delegacja dyrektora instytucji kultury musi być podbita?
 • Jak prawidłowo udzielić dnia wolnego w instytucji kultury za pracę w święto?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.