• Jaką stawkę VAT zastosować do relaksującego koncertu pod nazwą „Kąpiel w dźwiękach”?
 • Jak prawidłowo wprowadzić ruchomy czas pracy w instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach zakup Parasola Licencyjnego?
 • Jakie obowiązki ma instytucja kultury, jeśli jej pracownik zgłosił się do terytorialnej służby wojskowej?
 • Czy instytucja ma prawo amortyzować podatkowo składniki majątku wykorzystywane zarówno w działalności kulturalnej, jak i w działalności gospodarczej?
 • Z jakich środków sfinansować modernizację programu funkcjonalno-użytkowego?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do organizowanych przez instytucję półkolonii?
 • Czy dodatek specjalny i nagrodę roczną wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?
 • Czy od wydatków eksploatacyjnych związanych z autem instytucja kultury może odliczać 100% VAT i jak powinna traktować prewspółczynnik i proporcję?
 • Czy koszty prowadzenia orkiestry nieujętej w strukturach instytucji można sfinansować z dotacji podmiotowej?
 • Czy instytucja kultury musi zgłaszać do urzędu skarbowego rachunek bankowy, który będzie wykorzystany tylko raz do zapłaty faktury z dotacji celowej?
 • Jak szczegółowy powinien być regulamin ZFŚS?
 • Jak rozliczyć VAT od współorganizacji spektaklu, jeśli każda z instytucji będzie we własnym zakresie ponosiła różne koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem?
 • Które osoby przed dopuszczeniem do pracy z dziećmi instytucja kultury ma obowiązek sprawdzić, czy nie występują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?
 • Jak prawidłowo przeprowadzić zmianę umowy o pracę kierownika w instytucji kultury, którego organizator — zgodnie ze statutem — powołał na stanowisko zastępcy dyrektora?
 • Czy instytucja kultury może odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?
 • Jak zgodnie z przepisami użyczyć składnik majątku instytucji kultury innemu podmiotowi? Co zrobić z amortyzacją takiego środka trwałego?
 • Jak poprawnie zsumować wartość zakupów przy zamówieniach podprogowych (o wartości do 130 000 zł)?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.