• Czy dyrektor i główny księgowy instytucji kultury mogą otrzymać dodatek specjalny? Kiedy można im przyznać dodatki do wynagrodzeń w ramach realizacji projektów finansowanych z udziałem środków zagranicznych?
 • Jak prawidłowo zaksięgować otrzymanie pożyczki od organizatora i jej umorzenie?
 • Jak rozpocząć prowadzenie sklepiku w domu kultury krok po kroku?
 • Czy zajęcia taneczne (forma zespół tanecznego) i nauka gry na instrumentach w formie orkiestry dętej podlegają opodatkowaniu VAT?
 • Czy dyrektorowi gminnej biblioteki publicznej przysługuje dzień wolny za 15 sierpnia, gdy w tym dniu bierze udział w uroczystościach wynikających z obowiązku pracy i umowy?
 • Czy pracownik jednej instytucji kultury może być jednocześnie dyrektorem w drugiej?
 • Jak poprawnie zsumować wartość zakupów przy zamówieniach podprogowych (o wartości do 130 000 zł)?
 • Jak prawidłowo opodatkować bony towarowe wydawane w ramach konkursu?
 • Czy instytucja kultury musi zgłaszać do urzędu skarbowego rachunek bankowy, który będzie wykorzystany tylko raz (do zapłaty faktury z dotacji celowej)?
 • Jak szczegółowy powinien być regulamin ZFŚS?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do relaksującego koncertu pod nazwą „Kąpiel w dźwiękach”?
 • Które osoby przed dopuszczeniem do pracy z dziećmi instytucja kultury ma obowiązek sprawdzić, czy nie występują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym?
 • Czy instytucja ma prawo amortyzować podatkowo składniki majątku wykorzystywane zarówno w działalności kulturalnej, jak i w działalności gospodarczej?
 • Czy dodatek specjalny i nagrodę roczną wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.