• Instytucje kultury powinny śmiało sięgać po fundusze unijne w celu realizacji projektów inwestycyjnych w infrastrukturze sektora kultury • Jedną z szans są środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 z osi VI Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego • W najbliższych latach w sposób priorytetowy będą traktowane m.in. projekty wpływające na zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej, w tym projekty dotyczące obiektów poprzemysłowych, którym zostaną nadane nowe funkcje kulturalne

Pełna treść artykułu dostępna wyłącznie dla abonentów, po zalogowaniu do serwisu.

Zaloguj się w panelu w prawym górnym rogu serwisu, podając login i hasło, które otrzymałeś od Działu Obsługi Klienta.

Aby uzyskać dostęp do serwisu, wykup abonament lub prenumeratę Poradnika Instytucji Kultury.

Jeśli jesteś prenumeratorem Poradnika Instytucji Kultury, zgłoś się do Biura Obsługi Klienta po login i hasło.