Najnowszy numer

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2023)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo stosować nowe przepisy o urlopie opiekuńczym w instytucji kultury?
 • Czy trzeba amortyzować zbiory biblioteczne?
 • Jakie uprawnienia rodzicielskie mają pracownicy instytucji kultury po ostatnich zmianach w prawie pracy?
 • Jak wykazywać niektóre operacje gospodarcze w sprawozdaniu Rb-N?
 • Czy dyrektor biblioteki może z grona pracowników wybrać osobę, która będzie pełnić obowiązki pierwszego zastępcy dyrektora, jeśli ze statutu wynika, że zastępcę powołuje organizator?
 • Jak należy rozumieć termin raz na cztery lata, w czasie których należy przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych przechowywanych na terenie strzeżonym?
 • Ile czasu ma organizator na ustosunkowanie się do pisma dyrektora w sprawie odwołania go ze stanowiska?
 • Jakie przychody instytucji kultury należy liczyć do limitu 200 000 zł (zwolnienie podmiotowe w VAT) i co zrobić, kiedy instytucja ten limit przekroczy?
 • Co powinna zrobić instytucja kultury, jeśli w dotacji podmiotowej brakuje środków na ujęte w planie finansowym koszty?
 • Czy do umowy o dzieło z artystą na wykonanie kopii obrazu mają zastosowanie koszty autorskie?
 • Jakie wymogi musi spełnić instytucja kultury jako organizator imprezy masowej?
 • Czy przychód najmu pojazdów instytucji kultury korzysta ze zwolnienia z podatku od osób prawnych?
 • Jak umiejętnie rozmawiać o korzystaniu przez pracowników z uprawnień rodzicielskich?

Dodatkowo, tylko w wersji online, m.in.:

 • Jak ująć w księgach rachunkowych oddanie na makulaturę starych egzemplarzy czasopism?
 • Czy, wyliczając podstawę wymiaru zasiłku, należy uwzględnić dodatek stażowy, jeśli za okresy choroby dodatek stażowy wypłaca się obok zasiłku chorobowego w pełnej wysokości?

Jak wykupić dostęp?

Aby wykupić dostęp do serwisu, należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta albo skorzystać z elektronicznego formularza zamówienia.

Korzyści z wykupienia dostępu

 • Nieograniczony dostęp do wszystkich porad z papierowej wersji Poradnika Instytucji Kultury.
 • Łatwe wyszukiwanie porad z finansów, prawa instytucji kultury, prawa pracy i bhp, podatków, zarządzania, prawa autorskiego, prawa zamówień publicznych.
 • Możliwość korzystania z naszych porad 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 • Możliwość korzystania z serwisu przez kilka osób w instytucji jednocześnie.
 • Teksty z wersji online dostępne wcześniej, niż w wersji papierowej Poradnika.
 • Możliwość zadania pytania redakcji Poradnika.
 • Oszczędność miejsca.