Zarządzanie

W dziale Zarządzanie znajdą Państwo porady dotyczące relacji z pracownikami i organizatorem, organizowania imprez, skuteczniejszego dotarcia do potencjalnych klientów i sposobów badania ich potrzeb.

Liczba artykułów w dziale: 350

Odpowiedzialność społeczna instytucji kultury

 • Instytucje kultury są coraz bardziej świadome wpływu swoich działań na środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny
 • ESG to trzypoziomowe podejście do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności
 • Opiera się na środowisku, odpowiedzialności społecznej i zarządzaniu

Kreatywność i partnerstwo

 • Partnerstwo zakłada realizację wspólnego celu
 • Działalność kulturalna ma ogromny potencjał zmiany utartych schematów i przekraczania granic
 • Partnerstwo pozwala pomnożyć siły i środki

Odpowiedzialność i podejmowanie decyzji przez pracowników

 • Zespoły, które mają moc decyzyjną, działają szybciej i są bardziej zmotywowane, a więc dobrze oddziałują na samą instytucję
 • Umiejętne delegowanie zadań, jasno wyznaczony cel i przełamywanie przyzwyczajeń co do tego, komu wolno podejmować decyzje, pomagają propagować postawę odpowiedzialności niezależnie od szczebla instytucji
 • Właściwa informacja zwrotna oraz dobry przykład ze strony kadry kierowniczej to zabezpieczenie przed zbędnym ryzykiem przy podejmowaniu decyzji

Kulturalnie o ekologii

 • Zmiany klimatu to fakt i warto o tym rozmawiać
 • Ekologia to złożony i trudny temat, który wymaga obiektywizmu, czasu i zrozumienia
 • Kultura w naturalny sposób pozostaje blisko natury, czerpiąc z niej inspiracje i ją przetwarzając

Spotkania i prezentacje — jak sprawnie przedstawiać swoje pomysły przed kolegami z innych zespołów lub instytucji

 • Sztuka efektywnej prezentacji to wciąż jedna z ważniejszych umiejętności zawodowych, które pozwalają pozyskiwać wsparcie, projekty i fundusze
 • Niestety, o umiejętności te coraz trudniej — wiele osób wystąpienia publiczne bardzo stresują — najlepszym remedium jest praca tymi zdolnościami
 • Kluczowe jest opowiadanie historii ciekawych i ważnych dla naszego odbiorcy

Zrozumieć, kto nas odwiedza… O segmentacji odbiorców instytucji kultury

 • Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy — wiek to nie jedyny klucz podziału na grupy odbiorców oferty kulturalnej
 • Warto pamięć, że każda grupa wiekowa nie jest spójna — ma różne zainteresowania, energię, inspiracje
 • Segmentacja to podział odbiorców z uwagi na różne kryteria — potrzeby, zainteresowania, aktywność itp.

Faworyzowanie pracownika

Pracownik zaczął pracę w muzeum pół roku temu, więc jest stosunkowo nowym członkiem załogi. Ma on wrażenie, że jego kierownik wyraźnie faworyzuje niektóre osoby z zespołu. Przypisuje im ciekawsze zadania, częściej chwali na forum publicznym, oferuje ciekawsze możliwości rozwoju.
Co można w tej sytuacji zrobić? Do kogo powinien się zgłosić?

Młodzież w instytucji kultury, czyli jak pracować z nastolatkami

 • Nastolatkowie to jedna z najliczniejszych grup społecznych
 • Oferta instytucji kultury skierowana do młodzieży jest uboga i mało zróżnicowana — projektowana raczej z myślą o klasach szkolnych niż indywidualnych odbiorcach
 • Podstawową zasadą pracy z nastolatkami jest otwartość

Zarządzanie ludźmi w instytucji kultury — jakie nowe trendy przynosi 2024 rok, a co jest niezmiennie w modzie?

 • Po roku sukcesów sztucznej inteligencji w zastosowaniu jej w rekrutacji i szkoleniach pojawia się temat automatyzacji i cyfryzacji procesów
 • Zmiana pokoleniowa i związane z nią nowe wymagania pracowników wskazują na coraz większe znaczenie ekologii w instytucji oraz elastycznych form zatrudnienia
 • Są kwestie, które pozostają ważne niezależnie od upływającego czasu, m.in. zdrowie i dobrostan pracowników oraz komunikacja wewnętrzna

Rozwój publiczności — Babcia, Dziadek i młodzi w instytucji kultury

 • Rozwój publiczności to proces zakładający dialog z publicznością
 • Warto przyglądać się całym grupom odbiorców i ich różnym obliczom, aby lepiej zrozumieć ich poszczególnych członków
 • Dobrze jest też łączyć różne grupy i zachęcać je do tego, by dzieliły się swoimi doświadczeniami

Pierwsze 90 dni w nowej pracy — przewodnik dla kierowników zespołów

 • Pierwsze tygodnie w nowej pracy to kluczowy okres dla każdego pracownika, także wtedy, jeśli jest nim kierownik zespołu
 • Nowy kierownik powinien zadbać o to, aby plan, który będzie wdrażał, był jasny również dla jego podwładnych
 • Zrozumienie potrzeb poszczególnych członków zespołu jest kluczowe dla jego zrozumienia — pomaga stworzyć plany, których realizacja może doprowadzić do rzeczywistych zmian w instytucji

Zagraj i naucz się — grywalizacja nie tylko w edukacji kulturalnej

 • Najwięcej i najchętniej uczymy się przez działanie i zaangażowanie emocjonalne
 • Warto wzmocnić potencjał instytucji kultury poprzez zaangażowanie odbiorców w poszerzanie wiedzy
 • Mechanika gier daje ogromne możliwości — od prostych rozwiązań do złożonych zadań