Zarządzanie

W dziale Zarządzanie znajdą Państwo porady dotyczące relacji z pracownikami i organizatorem, organizowania imprez, skuteczniejszego dotarcia do potencjalnych klientów i sposobów badania ich potrzeb.

Liczba artykułów w dziale: 275

Pod okiem kamery, czyli jak przygotować dobry film

 • Niezależnie od trwającej sytuacji pandemicznej warto zadbać o to, by nadal być aktywnym w sieci, a także rozwijać w tym zakresie swoje umiejętności
 • Dobre przygotowanie scenariusza nawet najkrótszego filmu znacznie ułatwia i skraca proces jego realizacji
 • Zrealizowanie prostych nagrań jest możliwe także bez specjalistycznego sprzętu — wystarczy telefon komórkowy i pomysł na to, co chcemy pokazać

Instytucja kultury jako internetowy celebryta

 • W czasach, gdy niemal każdy ma dostęp do Internetu przez 24 godziny na dobę, nie może zabraknąć widoczności instytucji kultury w sieci
 • Pandemia sprawiła, że część działalności instytucji kultury przeniosła się wprost do Internetu, a w szczególności do mediów społecznościowych
 • Tworzenie internetowego wizerunku instytucji kultury jest działaniem czasochłonnym i warto, aby zajął się tym dobrze przygotowany pracownik

Kompetencje przyszłości

 • Raport Future Work Skills 2020 opisuje, jak zmieniający się świat wpłynie na kompetencje, które będą nam potrzebne w życiu zawodowym
 • Główne trendy, które wymuszą zmiany, to: długowieczność, automatyzacja, ogromna ilość danych, a także nowe media i globalizacja
 • Niektóre z potrzebnych nowych kompetencji są szeroko rozpowszechnione w instytucjach kultury, ale nad innymi warto popracować

Przejść na drugą stronę ulicy, czyli o zmianie myślenia i utartych schematów oraz poszukiwaniu wsparcia

 • Zmiana jest wpisana w działalność instytucji kultury
 • Aby pozyskać np. sponsorów, trzeba umieć spojrzeć na własną działalność z ich perspektywy
 • Pozyskiwanie wsparcia to zadanie dla całej instytucji

5 lekcji, które dał nam rok 2020, a które mogą się przydać, kiedy będziemy wchodzić w tzw. nową normalność

 • Pandemia wymusiła na instytucjach szybką zmianę formy działalności, przeniesienia aktywności do Internetu, szukania nowych sposobów dotarcia do odbiorcy
 • Pracownicy nauczyli się pracować zdalnie, a ich szefowie doceniają ich zaangażowanie mimo napotykanych trudności i konieczności wykonywania także innych obowiązków w tym czasie
 • Przyznanie się do problemów z psychiką przestaje być powodem do wstydu

Czy wielozadaniowość to skuteczna metoda zarządzania czasem?

 • Instytucje kultury często borykają się z problemem wielu zadań do wykonania przy niezbyt licznych zasobach kadrowych
 • Dobrym rozwiązaniem wydaje się zlecanie pracownikom wielu zadań do wykonania jednocześnie
 • Okazuje się, że wielozadaniowość ma także słabe strony i jej wprowadzenie w instytucji kultury wymaga dużej ostrożności

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2021) [Zapowiedzi]

 • Czy można odliczyć VAT od kosztów odpłatnej wystawy?
 • Czy w związku z trwającą epidemią pracodawca może wysłać pracowników na świadczenie postojowe na czas nieokreślony?
 • Czy główny księgowy, jako kadra zarządzająca, ma prawo do nienormowanego czasu pracy?
 • Jak prawidłowo policzyć okres zatrudnienia pracownika?
 • Czy instytucja, która opłaciła 50% składek na ZUS ze środków z działalności gospodarczej za okres marzec — maj 2020 r., również musi informować organizatora o zmianie planu finansowego?
 • Jak ująć w księgach zakup sceny mobilnej i według jakiej stawki ją amortyzować?
 • Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy” bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?
 • W jakim przypadku trzeba wydać pracownikowi informację o przechowywaniu i odbiorze dokumentacji pracowniczej?
 • Ile wynoszą nowe limity zwolnień od podatku dochodowego świadczeń pracowniczych i do kiedy można je stosować?
 • Jak prawidłowo zlikwidować muzealia?
 • Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za błędy w rozliczeniu podatków?
 • Czy podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste wpływa na wartość początkową prawa użytkowania wieczystego gruntu?
 • Czy rada miejska jest właściwym organem, który składa wniosek o przyznanie nagrody rocznej dyrektorowi instytucji kultury i decyduje o jej wysokości?
 • Czy instytucja kultury ma obowiązek ręcznego wpisywania dekretu na księgowanym dokumencie?

Planowanie roczne rozwoju instytucji kultury i jej pracowników — co robić, żeby nie poprzestać tylko planie?

 • Stawianie celów rozwojowych — czy to dla całej instytucji, czy pojedynczych pracowników — wydaje się karkołomnym zadaniem po niestabilnym 2020 roku
 • Cele instytucji na cały rok powinny być zgodne z długoterminową strategią instytucji
 • Cele rozwojowe należy przedstawić pracownikowi; powinny one uwzględniać jego chęci, motywacje i potencjał

Jak nie zginąć w gąszczu zadań, czyli system kanban

 • Wizualizacja tego, co mamy do zrobienia, a czym aktualnie się zajmujemy, pomaga w organizacji pracy
 • System kanban pozwala śledzić aktualnie wykonywaną pracę
 • Dzięki grupowaniu podobnych zadań lepiej wykorzystujemy nasz czas i energię

Rola lidera w kryzysie — także w czasie koronawirusa

 • Jak podejmować decyzje w kryzysie?
 • Jak w takiej sytuacji komunikować się z pracownikami?
 • Jak być osobą, z która pracownicy chcą się komunikować i u której szukają wsparcia?

Obrazem i słowem. Infografika w kilku krokach

 • Infografika to wizualne przedstawienie informacji lub danych, pozwalająca szybko zapoznać odbiorcę z danym tematem
 • Ze względu na to, że ludzki mózg szybciej przetwarza obrazy, infografika to skuteczne narzędzie sprawnej komunikacji
 • Najlepsze infografiki to takie, które są minimalistyczne i przejrzyste

Dyskryminacja w instytucjach kultury

 • Dyskryminacja może się wydarzyć nie tylko w relacji pracodawca — pracownik. Instytucje kultury mogą też nieświadomie dyskryminować swoich odbiorców
 • Instytucja kultury powinna zadbać o potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową bądź intelektualną
 • Podstawą jest świadomość i wrażliwość na tę kwestię i to na każdym szczeblu instytucji kultury