Zarządzanie

W dziale Zarządzanie znajdą Państwo porady dotyczące relacji z pracownikami i organizatorem, organizowania imprez, skuteczniejszego dotarcia do potencjalnych klientów i sposobów badania ich potrzeb.

Liczba artykułów w dziale: 329

Nowe urlopy rodzicielskie to więcej praw dla pracownika będącego młodym rodzicem. Jak o tym rozmawiać i umiejętnie się do tego przygotowywać?

 • Zmiany w prawie pracy, które weszły w życie od 26 kwietnia 2023 r., wydłużają okres urlopu rodzicielskiego oraz zmieniają wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Przełomową zmianą jest 9 tygodni urlopu do wyłącznego wykorzystania przez drugiego rodzica
 • Na nowe uprawnienia rodzicielskie warto popatrzeć zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy

Przeżyjmy to razem! Czy można zarządzać doświadczeniem odbiorcy?

 • Zaangażowanie odbiorcy w działania instytucji kultury to najlepszy sposób na budowanie bliskich relacji
 • We współczesnym świecie największą wartość instytucji stanowi więź z odbiorcą
 • Marketing doświadczeń to działanie oparte na kreatywności, które coraz częściej staje się domeną instytucji kultury

Rodzic w miejscu pracy — jak zrozumieć i wspierać

 • Bycie rodzicem to odpowiedzialne zadanie. Łączenie tego zadania z pracą zawodową potrafi być w tych czasach dla pracowników prawdziwym wyzwaniem
 • Z kolei pracodawcy powinni ich w tym zadaniu wspierać
 • Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej w Kodeksie pracy są dobrym krokiem w stronę osiągnięcia przez rodziców lepszego balansu między pracą a życiem prywatnym

Sposoby na zwiększenie efektywności energetycznej budynków instytucji kultury w 2023 r.

W czasach gdy rachunki za energię przyprawiają o zawrót głowy, warto postawić na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które mogą przynieść instytucji kultury wymierne oszczędności.

AI w instytucjach kultury — trendy, szanse, zagrożenia

 • ChatGPT stał się najszybciej się rozwijającą aplikacją w historii, a jego pojawienie się skierowało uwagę na przełomową rolę sztucznej inteligencji
 • Zastosowania wskazywane najczęściej w instytucjach kultury to te związane ze sprawniejszą digitalizacją i opisem zbiorów, ale wszystko wskazuje na to, że jest ich znacznie więcej
 • Wśród największych zagrożeń warto wymienić prawa autorskie czy błędy wynikające ze źle przygotowanych zbiorów danych

Doświadczenie i przeżycie jako klucz do budowania oferty instytucji kultury

 • Rynek doznań, w odróżnieniu do rynku zwykłych dóbr czy usług, przede wszystkim koncentruje się na doświadczeniu odbiorcy
 • Utowarowienie upowszechnia nowość rynkową, która z czasem staje się standardem
 • Instytucje kultury działają w obszarze czasu wolnego, więc w naturalny sposób odwołują się także do rynku doznań

Sposoby na zwiększenie efektywności energetycznej budynków instytucji kultury w 2023 r.

W czasach gdy rachunki za energię przyprawiają o zawrót głowy, warto postawić na nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które mogą przynieść instytucji kultury wymierne oszczędności.

Pokolenie Z wkracza na rynek pracy. O czym pamiętać przy rekrutacji?

 • Na rynek pracy trafiają już osoby z pokolenia Z, czyli urodzone w latach 1997–2012
 • Dla popularnie zwanych zetek Internet jest czymś znanym od urodzenia, a kontakty digitalowe — normą
 • Dla tego pokolenia ważne są wartości i własny rozwój. Kierownicy instytucji powinni pamiętać, aby swoje oczekiwania względem zetek formułować jasno i konkretnie

Jak łączyć mimo różnic kulturowych i narodowościowych? Czy da się pokonać różnice?

 • Mija rok od wybuchu wojny w Ukrainie, ale pomoc dla tych, którzy uciekli przed tą wojną, a także innymi konfliktami, nadal jest bardzo potrzebna
 • Nawet w miejscach, które nie prowadzą zajęć przeznaczonych dla uchodźców, mogą pojawiać się obcokrajowcy — ważne, by mogli poczuć się u nas jak u siebie
 • W codziennej pracy ze zróżnicowanymi grupami odbiorców warto jest skupić się przede wszystkim na tym, co nas łączy

Odnawialne źródła energii

Jak w inteligentny i ekologiczny sposób zwiększyć efektywność energetyczną obiektu?

Jak wspierać szybkie uczenie się?

 • Szybkie uczenie się nowych rzeczy w najbliższych dekadach będzie ważne dla każdego pracownika
 • Kierownik powinien efektywnie wspierać swój zespół, aby jego członkowie nie wpadli w pułapkę eksperta
 • Sami możemy zoptymalizować proces nauki przez umiejętne osiąganie skupienia, stosowanie powtórzeń, nagród, a przede wszystkim przez dobry sen

Czy da się rozkochać w sobie społeczność? Jak być miejscem otwartym?

 • Instytucje kultury mogą być miejscami otwartymi — przestrzenią spotkania
 • Prowadzenie miejsca otwartego wymaga konsekwencji, cierpliwości i elastyczności
 • Aktywność społeczna ma różną intensywność — bywają okresy wzmożonej aktywności, ale i spadku zainteresowania wspólnymi działaniami