Prawo / Statut

W dziale Prawo/Statut znajdą Państwo porady dotyczące brzmienia zapisów statutu i innych aktów wewnętrznych instytucji kultury, zakresu prowadzenia działalności kulturalnej, zamówień publicznych, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych, ochrony zabytków, bezpieczeństwa imprez masowych itp.

Liczba artykułów w dziale: 716

Zakup wina na potrzeby galerii sztuki

Z umowy dotacji celowej na organizację wernisażu wynika, że galeria sztuki mogła zamówić usługę gastronomiczną, a do jej rozliczenia przedstawiła dowód zakupu wina.
Czy galeria sztuki może kupić alkohol z dotacji celowej organizatora?

Kierownik biblioteki funkcjonującej w strukturze ośrodka kultury

Biblioteka działa w strukturze ośrodka kultury, więc nie jest samodzielną jednostką.
Czy w takiej bibliotece musi być kierownik biblioteki, nawet gdy nie ma innych pracowników?

Trasa podróży służbowej pracownika — obliczanie przejechanych kilometrów

Pracownik instytucji kultury dojeżdża 20 km do pracy.
Czy rozliczając delegację pracownika, który udaje się w kilkudniową podróż służbową i musi wyjechać bardzo rano, np. o godzinie 04:00, należy liczyć odległość od miejsca zamieszkania czy miejsca pracy, jeśli korzystniej dla pracodawcy byłoby liczyć z miejsca zamieszkania?
Czy rozliczając delegację, należy uwzględniać kilometry, które deklaruje pracownik (np. według licznika), czy też sprawdzając w Google Maps według najkrótszej trasy, ponieważ często występują znaczące rozbieżności między deklaracją pracownika a mapą?

Zastępca dyrektora i główny księgowy w jednej osobie

Czy główny księgowy pracujący na 1/2 etatu w instytucji kultury może również w tej samej instytucji pełnić funkcję zastępcy dyrektora na 1/4 etatu? Jeśli tak, to jak to formalnie zapisać w umowie — czy powinna być sporządzona jedna umowa, czy dwie na dwa różne stanowiska z różnymi stawkami?

Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnianiem osób mających kontakt z małoletnimi — tzw. ustawa Kamilka

Na co trzeba zwracać uwagę, zatrudniając osobę mającą kontakt z małoletnimi, w związku z nowymi przepisami Ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja), znanej bliżej opinii publicznej jako ustawa Kamilka?

Badania lekarskie pracowników używających samochody prywatne do celów służbowych

Pracownik instytucji kultury na podstawie podpisanej umowy używa prywatnego samochodu do celów służbowych. Ma przyznany miesięczny limit przebiegu kilometrów.
Czy pracownik powinien przejść badania dla osób prowadzących samochód osobowy (medycyna pracy — badania kierowców)?

Uprawnienia komisji rewizyjnej

Pytania dotyczą uprawnień komisji rewizyjnej.
Jeśli imprezę sfinansowano z budżetu gminy, to czy komisja rewizyjna może żądać od instytucji dokumentacji z imprezy sprzed 3 czy 4 lat, czy tylko na bieżąco?
Czy komisja rewizyjna może dokonać kontroli finansowej imprezy w 100% finansowanej z biletów zakupionych przez uczestników?

Darowizna na rzecz wskazanej organizacji zamiast wynagrodzenia za spotkanie autorskie

Czy biblioteka może przekazać kwotę wynagrodzenia za spotkanie autorskie jako darowiznę na rzecz fundacji wskazanej przez autora?

Wynagrodzenie dyrektora jako pracownika artystycznego

Dyrektor artystycznej instytucji kultury pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego. Na wynagrodzenie dyrektora, zgodnie z powołaniem, składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz stażowy. Ponadto może on otrzymywać nagrodę jubileuszową oraz roczną. Zgodnie z umową w sprawie warunków organizacyjno-finansowych zawartą pomiędzy dyrektorem a organizatorem, dyrektor może — w ramach posiadanych przez instytucję własnych środków — otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za zrealizowane przedsięwzięcia na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, w tym np. za prowadzenie dyrygentury koncertów, nagranie płyty itp.
Czy składniki te, stanowiące honoraria artystyczne, wlicza się do limitu wartości świadczeń dodatkowych, o których mowa w Ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa kominowa)?

Powołanie na stanowisko dyrektora instytucji kultury bez opinii organizacji twórczych i związków zawodowych

Czy organizator, powołując dyrektora biblioteki na stanowisko bez konkursu i bez opinii stowarzyszeń i związków zawodowych, powinien zawiadomić Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?

Standardy ochrony małoletnich wprowadzone tzw. ustawą Kamilka dotyczą także instytucji kultury

Czy instytucja kultury prowadząca różnego rodzaju sekcje artystyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty, zajęcia w bibliotece ma do 15 lutego 2024 r. obowiązek wprowadzić standardy ochrony małoletnich w związku z wejściem w życie Ustawy z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, znanej szeroko opinii publicznej jako tzw. ustawa Kamilka (dalej: nowelizacja)?

Opiniowanie zmian w regulaminie organizacyjnym

Czy zmiana (dodanie stanowiska) w regulaminie organizacyjnym powiatowego domu kultury musi być przedstawiona na sesji rady powiatu czy wystarczy opinia zarządu na jej temat?