Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 832

Data wyborów do parlamentu

W Dz.U. z 9 sierpnia 2019 r. poz. 1506 opublikowano Postanowienie Prezydenta RP z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP.

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości „Rozrachunki z kontrahentami”

W Dz.Urz. Ministra Finansów z 7 sierpnia 2019 r. pod poz. 83 opublikowano Komunikat Ministra Finansów z 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami.

Wzory dokumentów dotyczących zabytków

W Dz.U. z 6 sierpnia 2019 r. pod poz. 1470 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 19 lipca 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów oceny wskazującej czas powstania zabytku, wyceny zabytku oraz potwierdzenia wwozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

„Zerowy PIT” dla pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia

W Dz.U. z 26 lipca 2019 r. pod poz. 1394 opublikowano Ustawę z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nowe wzory zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej i upoważnienia do kontroli

W Dz.U. z 25 lipca 2019 r. pod poz. 1380 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lipca 2019 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

Zmiany w przepisach o Krajowym Zasobie Nieruchomości

W Dz.U. z 15 lipca 2019 r. pod poz. 1309 opublikowano Ustawę z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Ramowe programy nauczania w szkołach artystycznych

W Dz.U. z 5 lipca 2019 r. pod poz. 1247 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Zmiana w świadectwie pracy

W Dz.U. z 28 czerwca 2019 r. pod poz. 1197 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS z 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (dalej: nowelizacja).

Abonament RTV na 2020 r.

W Dz.U. z 25 czerwca 2019 r. pod poz. 1174 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r.

Zmiana organizacji roku szkolnego w szkołach artystycznych

W Dz.U. z 17 czerwca 2019 r. pod poz. 1121 i 1122 opublikowano rozporządzenia MKiDN z 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Wzory deklaracji i informacji dotyczących podatków lokalnych

W Dz.U. z 14 czerwca 2019 r. pod poz. 1104 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.