Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 1010

Przedłużenie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych

W Dz.U. z 29 marca 2021 r. pod poz. 572 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji.

Przedłużenie terminu złożenia zeznania CIT-8

W Dz.U. z 29 marca 2021 r. pod poz. 571 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 25 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Doręczenia elektroniczne

W Dz.U. z 22 grudnia 2020 r. pod poz. 2320 opublikowano Ustawę z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych.

Zmiana Programu wieloletniego Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie

W Dz.U. z 9 marca 2021 r. pod poz. 253 opublikowano komunikat Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z 23 lutego 2021 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Wsparcie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

W Dz.U. z 26 lutego 2021 r. pod poz. 371 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.

Nowe formularze deklaracji PIT dla płatników

W Dz.U. z 8 marca 2021 r. pod poz. 420 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 3 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nowe wzory formularzy CIT

W Dz.U. z 5 marca 2021 r. pod poz. 409 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 r.

W Dz. Urz. M.P. z 5 marca 2021 r. pod poz. 235 opublikowano Uchwałę Rady Ministrów nr 16 z 1 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021.

Opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

W Dz. Urz. M.P. z 26 lutego 2021 r. pod poz. 221 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 23 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030

W Dz. Urz. M.P. z 25 lutego 2021 r. pod poz. 218 opublikowano Uchwałę nr 27 Rady Ministrów z 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030.

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej

W Dz. Urz. M.P. z 24 lutego 2021 r. pod poz. 217 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 19 lutego 2021 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Kwoty najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy i emerytur

W Dz.U. z 25 lutego 2021 r. pod poz. 353 opublikowano Ustawę z 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.