Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 825

Ramowe programy nauczania w szkołach artystycznych

W Dz.U. z 5 lipca 2019 r. pod poz. 1247 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 6 czerwca 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Zmiana w świadectwie pracy

W Dz.U. z 28 czerwca 2019 r. pod poz. 1197 opublikowano Rozporządzenie MRPiPS z 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (dalej: nowelizacja).

Abonament RTV na 2020 r.

W Dz.U. z 25 czerwca 2019 r. pod poz. 1174 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 4 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2020 r.

Zmiana organizacji roku szkolnego w szkołach artystycznych

W Dz.U. z 17 czerwca 2019 r. pod poz. 1121 i 1122 opublikowano rozporządzenia MKiDN z 14 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Wzory deklaracji i informacji dotyczących podatków lokalnych

W Dz.U. z 14 czerwca 2019 r. pod poz. 1104 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

Wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

W Dz.U. z 14 czerwca 2019 r. pod poz. 1102 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

Wysokość opłat kancelaryjnych w sprawach sądowoadministracyjnych

W Dz.U. z 12 czerwca 2019 r. pod poz. 1090 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych.

Badanie jakości kształcenia w szkołach artystycznych

W Dz.U. z 12 czerwca 2019 r. pod poz. 1087 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 10 czerwca 2019 r. w sprawie badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Wzór protokołu dotyczącego wypadków przy pracy

W Dz.U. z 10 czerwca 2019 r. pod poz. 1071 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dalej: MRPiPS) z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Zmiany w organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach artystycznych

W Dz.U. z 4 czerwca 2019 r. pod poz. 1033 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Zmiany w elektronicznym wykazie podmiotów dla potrzeb VAT

W Dz.U. z 31 maja 2019 r. pod poz. 1018 opublikowano Ustawę z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.