Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 947

Zmiana w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

W M.P. z 14 września 2020 r. pod poz. 800 opublikowano Komunikat MKiDN z 10 września 2020 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Kara porządkowa i zastaw skarbowy w 2021 r.

W M.P. z 14 sierpnia 2020 r. pod poz. 729 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 Ustawy — Ordynacja podatkowa na rok 2021.

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od nagród dla Powstańców Warszawskich

W Dz.U. z 14 września 2020 r. pod poz. 1577 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 września 2020 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków.

Towary ze stawką VAT obniżoną do 8%

W Dz.U. z 28 sierpnia 2020 r. pod poz. 1487 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Sposób przekazywania danych w ramach spisu powszechnego

W Dz.U. z 28 sierpnia 2020 r. pod poz. 1486 opublikowano Ustawę z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (dalej: nowelizacja).

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Organ upoważniony do przekazywania środków z 1% podatku dochodowego na rzecz OPP

W Dz.U. z 31 lipca 2020 r. pod poz. 1330 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 lipca 2020 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Opłaty abonamentowe za używanie odbiorników RTV w 2021 r.

W Dz.U. z 31 lipca 2020 r. pod poz. 1328 opublikowano Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 23 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2021 r.

Pomoc dla przedsiębiorców

W Dz.U. z 27 lipca 2020 r. pod poz. 1298 opublikowano Ustawę z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Zbrodnie komunistyczne nie ulegają przedawnieniu

W Dz.U. z 21 lipca 2020 r. pod poz. 1273 opublikowano Ustawę z 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Polski Bon Turystyczny

W Dz.U. z 17 lipca 2020 r. pod poz. 1262 opublikowano Ustawę z 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (dalej: ustawa o PBT).

Zmiany w PKD dotyczące działalności rozrywkowej i rekreacyjnej

W Dz.U. z 16 lipca 2020 r. pod poz. 1249 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).