Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 925

[COVID-19] Tarcza antykryzysowa 4.0


W Dz.U. z 23 czerwca 2020 r. poz. 1086 opublikowano Ustawę z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, dalej: tarcza antykryzysowa 4.0.

Przedłużenie terminów stosowania kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

W Dz.U. z 18 czerwca 2020 r. pod poz. 1059 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Kolejne przedłużenie terminu odprowadzenia zaliczek na podatek i podatku zryczałtowanego przez płatników PIT

W Dz.U. z 1 czerwca 2020 r. pod poz. 972 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Legalne jednostki miar

W Dz.U. z 10 czerwca 2020 r. pod poz. 1024 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar.

Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej

W Dz.U. z 1 czerwca 2020 r. pod poz. 968 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (dalej: rozporządzenie).

Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania

W Dz.U. z 29 maja 2020 r. pod poz. 957 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Pomoc finansowa z budżetu państwa dla KGW przyznawana w 2020 r.

W Dz.U. z 26 maja 2020 r. pod poz. 932 opublikowano Ustawę z 14 maja 2020 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Przesunięto termin złożenia sprawozdania przez OPP

W Dz.U. z 22 maja 2020 r. pod poz. 906 opublikowano Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wzory deklaracji VAT dotyczących nowych środków transportu

W Dz.U. z 5 maja 2020 r. pod poz. 803 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

Tarcza antykryzysowa 3.0

W Dz.U. z 15 maja 2020 r. pod poz. 875 opublikowano Ustawę z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: tarcza 3.0).

[COVID-19] Kolejne przepisy dotyczące ograniczeń związanych z COVID-19


W Dz.U. z 16 maja 2020 r. pod poz. 878 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.