Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 765

Warstwa elektroniczna w dowodach osobistych

W Dz.U. z 11 stycznia 2019 r. pod poz. 60 opublikowano Ustawę z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Dokumenty publiczne

W Dz.U. z 11 stycznia 2019 r. pod poz. 53 opublikowano Ustawę z 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.

Uproszczona ewidencja dla kół gospodyń wiejskich

W Dz.U. z 14 stycznia 2019 r. pod poz. 70 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich.

Finansowe wsparcie produkcji audiowizualnej

W Dz.U. z 10 stycznia 2019 r. pod poz. 50 opublikowano Ustawę z 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

Nowe formularze dotyczące NIP

W Dz.U. z 31 grudnia 2018 r. pod poz. 2496 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających.

Groby weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

W Dz.U. z 31 grudnia 2018 r. pod poz. 2529 opublikowano Ustawę z 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski.

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących — kolejne rozporządzenie

W Dz.U. z 31 grudnia 2018 r. pod poz. 2519 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrze mieszkańców

W Dz.U. z 29 grudnia 2018 r. pod poz. 2484 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 21 grudnia 2018 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców.

Ogólnokształcącą szkołę sztuk pięknych można przekształcić w liceum sztuk plastycznych

W Dz.U. z 29 grudnia 2018 r. pod poz. 2485 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Dotacja dla szkół artystycznych prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

W Dz.U. z 29 grudnia 2018 r. pod poz. 2481 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 20 grudnia 2018 r. w sprawie dotacji dla publicznych szkół artystycznych zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz dla niepublicznych szkół artystycznych.

Zmiana w ramowym zakresie sprawozdania z działalności fundacji

W Dz.U. z 29 grudnia 2018 r. pod poz. 2458 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Przedłużono o rok obowiązywanie „starej” PKWiU

W Dz.U. z 28 grudnia 2018 r. pod poz. 2440 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).