Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 869

Program badań statystycznych na 2020 r.

W Dz.U. z 6 grudnia 2019 r. pod poz. 2366 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020.

Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części

W Dz.U. z 5 grudnia 2019 r. pod poz. 2360 opublikowano Obwieszczenie MSWiA z 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części.

Nowe wzory formularzy podatkowych CIT

W Dz.U. z 29 listopada 2019 r. pod poz. 2337 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 14 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

W Dz.U. z 28 listopada 2019 r. pod poz. 2324 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkoły

W Dz.U. z 18 listopada 2019 r. pod poz. 2248 opublikowano Ustawę z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy — Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja). Z nowego brzmienia art. 32 ust. 6 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (dalej: Prawo oświatowe) wynika, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz […]

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Nowe Prawo zamówień publicznych

W Dz.U. z 24 października 2019 r. pod poz. 2019 opublikowano Ustawę z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje zawarte w deklaracjach i ewidencjach VAT

W Dz.U. z 18 października 2019 r. pod poz. 1988 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej

W Dz.U. z 31 października 2019 r. pod poz. 2109 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Zmienione wzory deklaracji VAT

W Dz.U. z 31 października 2019 r. pod poz. 2104 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Zaniechanie poboru PIT od świadczeń dla Powstańców Warszawskich

W Dz.U. z 30 października 2019 r. pod poz. 2092 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 18 października 2019 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich.

Ponowne przedłużenie terminu na złożenie CIT-8

W Dz.U. z 28 października 2019 r. pod poz. 2059 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych.