Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 1277

Wnioski dotyczące uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem

W Dz.U. z 17 maja 2023 r. pod poz. 937 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

Zmieniony wzór świadectwa pracy

W Dz.U. z 15 maja 2023 r. pod poz. 912 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 11 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy.

Zmiany w dokumentacji pracowniczej

W Dz.U. z 9 maja 2023 r. pod poz. 879 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Wprowadzanie do obrotu produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

W Dz.U. z 9 maja 2023 r. pod poz. 877 opublikowano Ustawę z 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Wzory informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

W Dz.U. z 28 kwietnia 2023 r. pod poz. 827 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Odznaka za zasługi dla Polonii i Polaków za granicą

W Dz.U. z 28 kwietnia 2023 r. pod poz. 814 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.

Druga ustawa deregulacyjna

W Dz.U. z 27 kwietnia 2023 r. pod poz. 803 opublikowano Ustawę z 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Ewidencja powadzona przez członków grupy VAT

W Dz.U. z 18 kwietnia 2023 r. pod poz. 727 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 marca 2023 r. w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT.

Zmiany w Kodeksie pracy

W Dz.U. z 4 kwietnia 2023 r. pod poz. 641 opublikowano Ustawę z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Organ KAS upoważniony do przekazywania 1,5% ryczałtu na rzecz OPP

W Dz.U. z 31 marca 2023 r. pod poz. 611 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia organu Krajowej Administracji Skarbowej do przekazywania 1,5% zryczałtowanego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Nowe przepisy dotyczące rad seniorów w samorządach

W Dz.U. z 27 marca 2023 r. pod poz. 572 opublikowano Ustawę z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa.