Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 1131

Podatkowe odsetki za zwłokę znów w górę (maj 2022)

W Dz. Urz. Monitor Polski z 11 maja 2022 r. pod poz. 468 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 10 maja 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Podatkowe odsetki za zwłokę znów w górę

W Dz. Urz. Monitor Polski z 12 kwietnia 2022 r. pod poz. 398 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 8 kwietnia 2022 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Wizy dla cudzoziemców — nowe rozporządzenie

W Dz.U. z 14 kwietnia 2022 r. pod poz. 827 opublikowano Rozporządzenie MSWiA z 22 marca 2022 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Przesunięcie terminu złożenia sprawozdania przez organizacje pożytku publicznego

W Dz.U. z 11 kwietnia 2022 r. pod poz. 797 opublikowano Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z 7 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2022.

Laboratoria przyszłości — program rozwoju dzieci i młodzieży

W Dz.U. z 7 kwietnia 2022 r. pod poz. 771 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2022 r. w sprawie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży — „Laboratoria przyszłości”.

Rejestr producentów maku i konopi

W Dz.U. z 6 kwietnia 2022 r. pod poz. 764 opublikowano Ustawę z 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana przepisów specustawy dla uchodźców z Ukrainy

W Dz.U. z 26 marca 2022 r. opublikowano Ustawy z 23 marca 2022 r., związane z uchodźcami z Ukrainy.

Samorządowe instytucje kultury rozpatrzą wniosek o świadczenie za pomoc uchodźcom

W Dz.U. z 23 marca 2022 r. pod poz. 654 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Ustawa o obronie Ojczyzny

W Dz.U. z 23 marca 2022 r. pod poz. 655 opublikowano Ustawę z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Przedłużono termin złożenia CIT-8

W Dz.U. z 18 marca 2022 r. pod poz. 639 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wysokość świadczeń dla rodziny zastępczej i prowadzącego rodzinny dom dziecka obowiązująca od 1 czerwca 2022 r.

W Dz. Urz. M.P. z 3 marca 2022 r. pod poz. 292 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej.