Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 733

Zmiany w rozliczeniu PIT przez płatników za 2018 r.

W Dz.U. z 9 listopada 2018 r. pod poz. 2126 opublikowano Ustawę z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Zwolnienie od podatku dochodowego stypendiów otrzymywanych w ramach programu Erasmus+

W Dz.U. z 7 listopada 2018 r. pod poz. 2114 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+”.

Program badań statystycznych na 2019 r.

W Dz.U. z 6 listopada 2018 r. pod poz. 2103 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej

W Dz.U. z 31 października 2018 r. pod poz. 2079 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 października 2018 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli celno-skarbowej.

Minimalna przepływność łącza dla świadczonej przez samorządy usługi dostępu do Internetu

W Dz.U. z 31 października 2018 r. pod poz. 2078 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu.

Przepisy wykonawcze dotyczące organizacji pozarządowych

Opublikowano szereg rozporządzeń dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz organów administracji, które je nadzorują.

Postępowanie z dokumentami z wyborów

W Dz.U. z 17 października 2018 r. pod poz. 1995 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 11 października 2018 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów.

Wnoszenie drogą elektroniczną odwołań i innych dokumentów w zamówieniach publicznych

W Dz.U. z 17 października 2018 r. pod poz. 1992 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Minimalne wynagrodzenie w 2019 r.

W Dz.U. z 19 września 2018 r. pod poz. 1794 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Przepisy wykonawcze do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

W Dz.U. z 17 września 2018 r. pod poz. 1780 opublikowano Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 10 września 2018 r. w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo (dalej: rozporządzenie).