Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 1181

Wartość przedmiotów i praw umożliwiająca ustanowienie zastawu skarbowego

W Dz. Urz. M.P. z 11 sierpnia 2022 r. pod poz. 774 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy — Ordynacja podatkowa na rok 2023.

Kara porządkowa za niezastosowanie się do wezwania fiskusa w 2023 r.

W Dz. Urz. M.P. z 11 sierpnia 2022 r. pod poz. 773 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 3 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy — Ordynacja podatkowa na rok 2023.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych

W Dz. Urz. M.P. z 1 sierpnia 2022 r. pod poz. 731 opublikowano Obwieszczenie Ministra Finansów z 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

Wspieranie i resocjalizacja nieletnich

W Dz.U. z 12 sierpnia 2022 r. pod poz. 1700 opublikowano Ustawę z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

Dodatek węglowy — 3000 zł na wniosek złożony do 30 listopada 2022 r.

W Dz.U. z 11 sierpnia 2022 r. pod poz. 1692 opublikowano Ustawę z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Program wykonawczy między Polską a Uzbekistanem m.in. w dziedzinie kultury na lata 2022–2026

W Dz.U. z 28 lipca 2022 r. pod poz. 1584 opublikowano Program wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i sportu na lata 2022–2026, podpisany w Taszkencie 3 czerwca 2022 r.

Zmiany przepisów w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych

W Dz.U. z 26 lipca 2022 r. pod poz. 1561 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych.

Zezwolenia na pracę oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

W Dz.U. z 26 lipca 2022 r. pod poz. 1558 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Akademia Kopernikańska

W Dz.U. z 11 lipca 2022 r. pod poz. 1459 opublikowano Ustawę z 28 kwietnia 2022 r. o Akademii Kopernikańskiej.

Odsetki ustawowe

W Dz. Urz. M.P. z 8 lipca 2022 r. opublikowano nowe stawki odsetek ustawowych określonych w art. 359 oraz art. 481 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, czyli odsetek kapitałowych oraz odsetek za opóźnienie.

Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych

W Dz.Urz. M.P. z 30 czerwca 2022 r. pod poz. 636 opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z 27 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.