Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 1042

Nagrody dla Powstańców Warszawskich i ich małżonków wolne od podatku

W Dz.U. z 14 lipca 2021 r. pod poz. 1283 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 12 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich albo ich małżonków.

Nagrody z „Loterii Narodowego Programu Szczepień” wolne od podatku

W Dz.U. z 13 lipca 2021 r. pod poz. 1278 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 12 lipca 2021 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych w „Loterii Narodowego Programu Szczepień”.

Zwiększenie wskaźnika rewaloryzacji rent i emerytur

W Dz.U. z 9 lipca 2021 r. pod poz. 1253 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lipca 2021 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2022 r.

Społeczne agencje najmu

W Dz.U. z 8 lipca 2021 r. pod poz. 1243 opublikowano Ustawę z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

Zarząd koła gospodyń wiejskich — zmiana przepisów

W Dz.U. z 7 lipca 2021 r. pod poz. 1240 opublikowano Ustawę z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich.

Zmiany zakresu danych w deklaracjach i ewidencjach VAT

W Dz.U. z 30 czerwca 2021 r. pod poz. 1179 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Przesunięcie terminu wprowadzenia e-doręczeń

W Dz.U. z 24 czerwca 2021 r. pod poz. 1135 opublikowano Ustawę z 15 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych (dalej: nowelizacja).

Uproszczona deklaracja akcyzowa na samochody osobowe

W Dz.U. z 22 czerwca 2021 r. pod poz. 1110 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 9 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych.

Program pilotażowy „Profilaktyka 40 PLUS”

W Dz.U. z 17 czerwca 2021 r. pod poz. 1243 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Zmiany w dotyczące dowodów osobistych

W Dz.U. z 2 czerwca 2021 r. pod poz. 1000 opublikowano Ustawę z 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Młodzieżowe rady w samorządzie terytorialnym

W Dz.U. z 8 czerwca 2021 r. pod poz. 1038 opublikowano Ustawę z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.