Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 650

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W Dz.U. z 12 kwietnia 2018 r. pod poz. 723 opublikowano Ustawę z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zwolnienie osób niepełnosprawnych z opłat za egzamin na prawo jazdy

W Dz.U. z 13 kwietnia 2018 r. pod poz. 728 opublikowano Ustawę z 28 lutego 2018 r. o zmianie Ustawy o kierujących pojazdami.

Oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień z opłat abonamentowych

W Dz.U. z 10 kwietnia 2018 r. pod poz. 699 opublikowano Rozporządzenie KRRiTV z 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.

Wersja elektroniczna dokumentów związanych z ewidencją ludności

W Dz.U. z 10 kwietnia 2018 r. pod poz. 696 opublikowano Ustawę z 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności, ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego.

Przepisy dotyczące dyrektorów szkół artystycznych

Opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kodeks przedsiębiorcy

Opublikowano ustawy regulujące zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, które określono potocznie mianem Kodeksu przedsiębiorcy.

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

W Dz.U. z 21 marca 2018 r. pod poz. 589 opublikowano Ustawę z 6 marca 2018 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.

Pełnomocnik Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

W Dz.U. z 20 marca 2018 r. pod poz. 587 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa. Jest nim sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (MON).

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej

W Dz.U. z 13 lutego 2018 r. pod poz. 357 opublikowano Ustawę z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

W Dz.U. z 14 marca 2018 r. pod poz. 538 opublikowano Ustawę z 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.

Organ podatkowy właściwy dla zobowiązań ustalonych lub określonych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego

W Dz.U. z 6 marca 2018 r. pod poz. 480 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych (dalej: nowelizacja).