Nowości prawne

W dziale Nowości prawne znajdą Państwo informacje o ważnych dla instytucji kultury przepisach, które już obowiązują albo wkrótce wejdą w życie.

Liczba artykułów w dziale: 659

Zwiększenie udogodnień w dostępności do audycji dla osób niepełnosprawnych

W Dz.U. z 16 maja 2018 r. pod poz. 915 opublikowano Ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

Nowe wzory deklaracji VAT

W Dz.U. z 9 maja 2018 r. pod poz. 856 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Ustawy komornicze

W Dz.U. z 25 kwietnia 2018 r. pod poz. 770 opublikowano Ustawę z 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych.

Pozwy wnoszone w obronie m.in. dobrego imienia RP i Narodu Polskiego wolne od opłat sądowych

W Dz.U. z 16 maja 2018 r. pod poz. 914 opublikowano Ustawę z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Program „Niepodległa” — wspieranie przedsięwzięć szkół w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży

W Dz.U. z 15 maja 2018 r. pod poz. 910 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu wspierania przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, realizowanych w 2018 r. w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”.

Elektroniczny wypis i wyciąg z aktu notarialnego

W Dz.U. z 7 maja 2018 r. pod poz. 833 opublikowano Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego.

Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

W Dz.U. z 27 kwietnia 2018 r. pod poz. 811 opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Przedłużono termin złożenia CIT-8

W Dz.U. z 27 kwietnia 2018 r. pod poz. 803 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych.

Jednolite teksty aktów prawnych

Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W Dz.U. z 12 kwietnia 2018 r. pod poz. 723 opublikowano Ustawę z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zwolnienie osób niepełnosprawnych z opłat za egzamin na prawo jazdy

W Dz.U. z 13 kwietnia 2018 r. pod poz. 728 opublikowano Ustawę z 28 lutego 2018 r. o zmianie Ustawy o kierujących pojazdami.

Oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień z opłat abonamentowych

W Dz.U. z 10 kwietnia 2018 r. pod poz. 699 opublikowano Rozporządzenie KRRiTV z 27 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych.