Spisy treści

Poprzez spis treści znajdą Państwo teksty, które ukazały się w poszczególnych numerach Poradnika Instytucji Kultury.

Liczba artykułów w dziale: 123

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie zmiany w fakturach korygujących in minus i in plus wprowadził tzw. pakiet SLIM VAT?
 • Jak ująć zwrot niewykorzystanej dotacji w planie finansowym i księgach rachunkowych?
 • Czy w związku z trwającą epidemią pracodawca może wysłać pracowników na świadczenie postojowe na czas nieokreślony?
 • Czy w przypadku braku konkretnych postanowień statutu organizator może narzucić bądź przekazać zadania do realizacji przez instytucję kultury?
 • Czy w związku z zamknięciem instytucji kultury można wypowiedzieć dodatek specjalny?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do prowadzonych przez instytucję zajęć online?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak ująć w księgach 2020 i 2021 r. umorzenie/zwrot składek na ZUS za listopad 2020 r. w styczniu tego roku i jaki to ma wpływ na plan i sprawozdanie finansowe oraz CIT-8?
 • Do jakiej grupy KŚT zaklasyfikować zestaw do mierzenia temperatury ciała?
 • Do kiedy instytucje kultury mają czas na złożenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
 • Jak rozliczyć fakturę za korzystanie z terminala płatniczego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?
 • Jak prawidłowo zgłosić umowę o dzieło do ZUS?
 • Co się składa na wynagrodzenie miesięczne dyrektora i ile wynosi limit 6-krotności wynagrodzenia z ustawy kominowej w tym roku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na co zwrócić uwagę, zamykając pandemiczny rok 2020?
 • W jakim przypadku podpisanie umowy o zarządzanie PPK wymaga zmian w regulaminie wynagradzania?
 • Czy pracownik może ponosić wspólną odpowiedzialność materialną za starodruki?
 • Kiedy należy zastosować w JPK_VAT oznaczenie „TP” przy sprzedaży na rzecz organizatora lub jego jednostek?
 • Czy bibliotekarz, który dojeżdża do czytelnika z zamówionymi książkami w ramach akcji „Książka na telefon”, powinien posiadać badania psychologiczne?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jaki sposób zaprezentować otrzymane przez instytucję kultury darowizny w rachunku zysów i strat?
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę-zlecenie, aby zleceniobiorca nie musiał stawiać się w siedzibie instytucji kultury?
 • Jakie skutki ma dla pracowników połączenie instytucji kultury? W jakim przypadku trzeba wypowiadać im warunki pracy i płacy?
 • Czy instytucja kultury powinna zwracać pieniądze za niezrealizowane z powodu COVID-19 bilety wstępu?
 • Jak ująć w nowym JPK_VAT koncerty i wernisaże oraz odpłatne zajęcia wokalne i taneczne z instruktorem? Czy te usługi należy oznaczyć kodem GTU_12?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo przyznawać i wypłacać nagrody i premie roczne — także w czasie koronawirusa?
 • Czy instytucje kultury mają obowiązek powołania koordynatora do spraw dostępności?
 • Jak ująć zwolnienie ze składek ZUS w ewidencji księgowej, planie finansowym, bilansie i CIT-8?
 • Czy pracodawca ma obowiązek stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do utworów stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy?
 • Jak rozliczać podatki i zaksięgować import usług przy organizacji wydarzeń nieodpłatnych?
 • Czy można w trakcie kontroli udostępnić organizatorowi kserokopie list płac w celu ich analizy poza siedzibą instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy w nowym JPK_VAT instytucje kultury mają obowiązek stosowania kodów GTU przy refakturowaniu na najemców np. energii, wody, gazu, czy usług telekomunikacyjnych?
 • Jak prawidłowo udzielać pełnomocnictwa oraz wyznaczać osobę zastępującą dyrektora instytucji podczas jego nieobecności?
 • Kiedy, zdaniem Ministra Finansów, instytucja kultury ma obowiązek wystawienia tzw. faktury uproszczonej?
 • Czy wynagrodzenie wypłacane w instytucji w okresie postoju spowodowanego COVID-19 powinno obejmować wszystkie dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny?
 • Jak zaksięgować koszty szycia maseczek wielorazowych dla urzędu gminy, które GOK finansuje z dotacji podmiotowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury? Czego absolutnie nie może robić organizator i jak się bronić przed nieuprawnionymi żądaniami organizatora?
 • Jak wykorzystać pełnomocnictwo do sprawnego zarządzania instytucją kultury?
 • Jak prawidłowo rozliczać zaliczki w instytucji kultury?
 • Jakie okresy uwzględniać do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby instytucja kultury mogła przyjmować płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego?
 • Czy w związku z sytuacją epidemiczną zaniechanie przez bibliotekę wystawiania, wysyłania i poboru upomnień czytelniczych może być uznane za naruszenie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych?
 • Co to znaczy spadek obrotów instytucji kultury i czy zaliczyć do nich dotacje w kontekście możliwości otrzymania pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy dla instytucji kultury w związku z COVID-19?
 • Jak prawidłowo rozliczyć przychody i wydatki w programie „Kultura w sieci”?
 • Jak według nowych zasad składać rozliczenie VAT od 1 października 2020 r.?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy można zapisać możliwość pracy zdalnej na stałe w regulaminie pracy instytucji kultury?
 • Jak rozliczyć listę płac w związku ze zwrotem składek ZUS? Czy zwrot ująć w planie finansowym, sprawozdaniu dla organizatora i sprawozdaniu RB-N?
 • Jakie, od kiedy i na jak długo obowiązują nowe limity zwolnień od podatku w przypadku świadczeń z ZFŚS?
 • Czy organizator może przeprowadzić kontrolę pod nieobecność dyrektora i skierować dyrektora na zaległy urlop?
 • Z jaką stawką VAT wystawić fakturę za współorganizację przedsięwzięcia kulturalnego?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2020)

W tym numerze polecamy kolejne porady dotyczące funkcjonowania instytucji kultury w czasie pandemii koronawirusa:

 • Jaką pomoc dla instytucji kultury przewiduje tarcza antykryzysowa 4.0?
 • Czy w związku z odwołaniem imprez kulturalnych można przeznaczyć dotację podmiotową na inne cele, np. wyposażenie czy remonty?
 • Jak zmiana rodzaju działalności instytucji kultury wpływa na rozliczenie VAT?
 • Czy instytucja może wykonać pracownikom instytucji kultury dodatkowe teksty na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 i jakie warunki muszą być spełnione, aby pracodawca mógł poznać wyniki?
 • Jak prawidłowo obniżyć wymiar etatu pracownikowi i wprowadzić pracę rotacyjną w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2020)

W tym numerze polecamy kolejne porady dotyczące funkcjonowania instytucji kultury w czasie pandemii koronawirusa:

 • Na jakich warunkach instytucja kultury może do końca czerwca skorzystać z tzw. wakacji składkowych?
 • Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych wszystkie operacje związane ze zwolnieniem z opłacania składek na ZUS w ramach tarczy antykryzysowej?
 • Na jakie ulgi w ramach tarczy antykryzysowej mogą liczyć instytucje kultury, które mają tytuł prawny do zabytku?
 • Czy pracownicy, która przebywała cały miesiąc na dodatkowym zasiłku opiekuńczym, trzeba liczyć wynagrodzenie za weekendy?
 • Czy nieopłacenie składek na ZUS w związku z tzw. wakacjami składkowymi może wiązać się z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Dlaczego dopłata do tzw. postojowego nie dla pracowników samorządowych instytucji kultury?
 • Jaki przychód wpisać we wniosku o postojowe dla zleceniobiorcy?
 • W jaki sposób przygotować dobrą ofertę zajęć online w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucje kultury mogą kupować materiał na maseczki ochronne chociaż nie przewidziały takich kosztów w planie finansowym ani nie mają takiej działalności zapisanej w statucie?
 • Jak zorganizować pracę w czasie koronawirusa — kto na pracy zdalnej, kto na przestoju, a kto powinien być na miejscu w instytucji kultury?
 • Czy osobom zatrudnionym w instytucjach na umowach-zleceniach za czas postoju należy się wynagrodzenie postojowe i jak się o nie mają ubiegać?
 • Na podstawie jakich przepisów i w jaki sposób ubiegać się o ulgi w zapłacie podatków i składek na ZUS, skoro przepisy tarczy antykryzysowej w zasadzie nie dotyczą instytucji kultury?
 • Czy w związku z utrudnionym dostępem do lekarzy medycyny pracy można dopuścić pracownika wracającego z długiego zwolnienia lekarskiego bez badań kontrolnych?
 • Czy ze względu na trwający stan epidemii dyrektor instytucji kultury może, na wniosek najemcy, zwolnić go z czynszu?