Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o bieżących wydarzeniach, możliwości pozyskania środków na działalność instytucji kultury, informacji o ważnych kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Liczba artykułów w dziale: 593

Nabór wniosków na mikrobudżety PISF

Od 12 do 19 listopada br. trwa składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Produkcja Filmowa Priorytet V: Produkcja filmów fabularnych pełnometrażowych — mikrobudżetowych „Pierwszy film”. Decyzje PISF opublikuje na swojej stronie internetowej do 31 grudnia br.

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu NORWID/ZA-PATRZENIA

Do 15 listopada br. trwa nabór prac do konkursu na filmowe ilustracje utworów Cypriana Kamila Norwida NORWID/ZA-PATRZENIA. Inicjatywa została utworzona z okazji 200. rocznicy urodzin poety. Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.

Szukamy Polskiego Szekspira

Do 1 listopada br. można się zgłaszać do 18. edycji ogólnopolskiego konkursu, którego organizatorem jest Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy we współpracy z Polskim Ośrodkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki Wiersza Klasycznego o Buławę Marszałka

20 października br. upływa termin przesyłania wierszy w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta oraz Miejski Dom Kultury w Sulejówku.

Konkurs poetycki Czarno Na Białym

Do 15 października br. można nadsyłać prace konkursowe w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego Czarno Na Białym. Jego organizatorem jest Forum Inicjatyw Twórczych w Parzęczewie, Dom Literatury w Łodzi i Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi.

Narodowy Instagram Dziedzictwa

Jak informuje na swojej stronie internetowej Narodowy Instytutu Dziedzictwa, ruszył profil społecznościowy, który ma zachęcić najmłodsze pokolenia Polaków do odkrywania i zdobywania wiedzy na temat historii i dziedzictwa kulturowego.

Konkurs fotograficzny Baczyński bez filtra

Aż do końca roku trwa nabór zgłoszeń w konkursie fotograficznym Baczyński bez filtra. Inicjatywa, której organizatorem jest Fundacja na rzecz Wielkich Historii, powstała z okazji 100. rocznicy urodzin poety. Mecenasem projektu jest Fundacja PGE.

Stypendium artystyczne m.st. Warszawy

Do 30 września br. działający w Warszawie twórcy mają szansę — jak co roku — na finansowe wsparcie miasta. Stypendia artystyczne m.st. Warszawy przyznawane są osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Mogą być przyznawane raz w roku na 6 lub 12 miesięcy.

Badanie dotyczące skutków pandemii COVID-19 w muzeach

Jeszcze do końca września muzea, które uzgodniły statut bądź regulamin z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, mogą wypełnić ankietę, którą przygotował Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Pilotażowa edycja programu Certyfikat dla małych księgarni

Do 17 września br. małe księgarnie, również te prowadzone przez instytucje kultury, mogą starać się o wsparcie w ramach nowego programu, którego zarządcą jest Instytut Książki. Finansowy wkład własny w realizowanym zadaniu nie jest wymagany. W programie do rozdania jest 3 mln zł.

17. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory

Do 3 listopada br. wszystkie osoby, które mają więcej niż 15 lat, mogą się zgłosić w konkursie zorganizowanym przez Kutnowski Dom Kultury. Uczestnikami mogą być soliści, zespoły wokalne, wokaliści, w tym działający przy placówkach kultury, szkołach muzycznych itp., a także studenci szkół artystycznych i aktorskich.

Program: Gaude Polonia

Do 15 października br. trwa nabór wniosków o stypendia w ramach kolejnej edycji programu Gaude Polonia na 2022 rok. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.