Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o bieżących wydarzeniach, możliwości pozyskania środków na działalność instytucji kultury, informacji o ważnych kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Liczba artykułów w dziale: 393

Kwota minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.

11 września rząd postanowił, że minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. będzie wynosiło 2250 zł brutto (w 2018 r. — 2100 zł), co oznacza wzrost o 7,1%. i stanowi 47,2%. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2019 r.

Konkurs literacki Wrocławskiego Domu Literatury

Do 31 stycznia 2019 r. trwa ogólnopolski konkurs na powieść bądź zbiór opowiadań. Organizatorami konkursu są Wrocławski Dom Literatury i Wydawnictwo Warstwy. Główną nagrodą w konkursie jest publikacja książki w serii Proza nieobca Wydawnictwa Warstwy.

Konkurs #cojaczytam

Pod tą nazwą trwa konkurs dla uczniów, którzy lubią czytać i chcą zachęcać do czytania innych. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Nowoczesna Polska. Konkurs dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2019

Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w konkursie MKiDN, którym zarządza Narodowe Centrum Kultury (NCK).

Program Moniuszko 2019 — Promesa

W 2019 r. obchodzić będziemy 200. rocznicę urodzin, a w 2022 r. 150. rocznicę śmierci Stanisława Moniuszki — polskiego kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, wychowawcy i żarliwego patrioty, który poprzez swą muzykę łączył wiele pokoleń Polaków.

PISF będzie wspierał finansowo produkcję utworów audiowizualnych powstających w Polsce

Tak zdecydowała Rada Ministrów, przyjmując projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, który przedłożył MKiDN.

Konferencja Znak Dziedzictwa Europejskiego

Jak zapowiada Międzynarodowe Centrum Kultury, organizator trzydniowej konferencji, która odbędzie się od 17 do 19 września w Krakowie, zgromadzi ona praktyków, teoretyków i urzędników: członków panelu oceniającego kandydatury, zarządców miejsc opatrzonych znakiem, specjalistów z zakresu dziedzictwa kulturowego i marketingu miejsc, badaczy reprezentujących różne dyscypliny, przedstawicieli władz.

Konkurs na dramat radiowy

Do końca września trwają zgłoszenia w konkursie na oryginalny dramat radiowy NASŁUCHIWANIE: NIEPODLEGŁOŚĆ, ogłoszonym przez Program III Polskiego Radia i Teatr Polskiego Radia.

Do szpitali w całej Polsce trafi 360 000 książek z wierszami dla dzieci

Jak informuje MKiDN, do połowy 2019 r. na oddziałach położniczych w całym kraju zostanie rozdanych 360 000 książek z wierszami dla dzieci pt. Pierwsze wiersze dla….

Do 15 października br. można zgłaszać się do Programu MKiDN Gaude Polonia

Do tego dnia trwa nabór wniosków do XVIII już edycji programu Gaude Polonia. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Trwa nabór do Kolegium Tłumaczy

Jak informuje Instytut Książki, termin zgłaszania się kandydatów do Kolegium Tłumaczy na 2019 r. upływa 30 września br.

Koryfeusz Muzyki Polskiej 2018

Jeszcze tylko do 10 września br. za pośrednictwem strony www.koryfeusz.org.pl można zgłaszać kandydatury w VIII edycji nagrody polskiego środowiska muzycznego Koryfeusz Muzyki Polskiej. Jest ona wyróżnieniem dla osób, grup artystów i instytucji działających w obszarze różnorodnej — gatunkowo i chronologicznie — muzyki polskiej. Jej organizatorem jest Instytut Muzyki i Tańca.