Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o bieżących wydarzeniach, możliwości pozyskania środków na działalność instytucji kultury, informacji o ważnych kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Liczba artykułów w dziale: 646

Gaude Polonia

Do 15 października br. Narodowe Centrum Kultury w imieniu MKiDN prowadzi nabór wniosków do XXII edycji programu stypendialnego MKiDN Gaude Polonia na rok 2023.

Konkurs literacki Dzień Krajobrazu 2022 „Krajobraz — doświadczam w pełni”

Do 26 września br. można składać w dwóch kategoriach (do 16 lat i powyżej 16 lat) prace w otwartym konkursie, którego organizatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy

Jeszcze tylko do 15 września br. można wziąć udział w naborze wniosków do stypendium artystycznego m.st. Warszawy na 2023 rok. Do podziału są prawie dwa miliony złotych.

Kampania Wakacje z Zabytkami

W letnich miesiącach MKiDN prowadzi kampanię Wakacje z Zabytkami. Jej celem jest prezentacja bogactwa polskiego dziedzictwa materialnego.

Ogólnopolski Konkurs Graficzny Wolność JESTEM U SIEBIE

Do 28 października 2022 r. można zgłaszać prace w konkursie, którego organizatorem jest Centrum Kultury AGORA we Wrocławiu.

27. edycja Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka

Do 30 września br. wydawcy, autorzy i miłośnicy historii mogą zgłaszać kandydatury w dwudziestej siódmej edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka.

Trwa nabór wniosków do programu Rozbudowa zbiorów muzealnych

Do 31 sierpnia br. instytucje kultury wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów (z wyjątkiem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez MKiDN) mogą składać wnioski w programie grantowym Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów Rozbudowa zbiorów muzealnych.

Konkurs plastyczny In vino veritas

Do 15 sierpnia br. każda osoba pełnoletnia, która, niezależnie od wykształcenia, uprawia szeroko rozumiane sztuki plastyczne jako artysta, pasjonat, rękodzielnik, takie jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika itp., może zgłaszać swoje prace do konkursu ogłoszonego przez Muzeum Regionalne w Jaśle.

Życie Jest Piękne

Kieleckie Centrum Kultury organizuje XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Życie Jest Piękne. Zgłoszenia trwają do 18 października 2022 r.

Konkurs Fotograficzny Podlasie w obiektywie

Do 16 października 2022 r. wszyscy — zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy z Województwa Podlaskiego oraz z Polski — mogą wziąć udział w XVIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym im. Wiktora Wołkowa.

VIII Konkurs Fotografii Teatralnej

30 września 2022 r. upływa termin zgłaszania prac — fotografii teatralnej — w konkursie, którego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Konkurs ma charakter otwarty, a jego uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie.

Konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej 2022

Do 14 października br. autor lub zespół autorski może przesyłać krótkie filmy, których tematyka nawiązuje do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych czy oznaczeń geograficznych. Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy RP.