Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o bieżących wydarzeniach, możliwości pozyskania środków na działalność instytucji kultury, informacji o ważnych kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Liczba artykułów w dziale: 583

17. Ogólnopolski Festiwal Jeremiego Przybory

Do 3 listopada br. wszystkie osoby, które mają więcej niż 15 lat, mogą się zgłosić w konkursie zorganizowanym przez Kutnowski Dom Kultury. Uczestnikami mogą być soliści, zespoły wokalne, wokaliści, w tym działający przy placówkach kultury, szkołach muzycznych itp., a także studenci szkół artystycznych i aktorskich.

Program: Gaude Polonia

Do 15 października br. trwa nabór wniosków o stypendia w ramach kolejnej edycji programu Gaude Polonia na 2022 rok. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Odkrywamy nasze dziedzictwo

Do 12 września br. można się zgłaszać do 2. edycji konkursu fotograficznego, którego organizatorem jest Województwo Mazowieckie, honorowym patronem Marszałek Województwa Mazowieckiego, a patronem artystycznym Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. Konkurs otwarty jest dla wszystkich fotografów amatorów.

Festiwal Filmów Jednominutowych

Do 25 sierpnia br. można zgłaszać na konkurs zorganizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku filmy trwające dokładnie 1 minutę. Pula nagród wynosi 15 000 zł.

Infrastruktura bibliotek 2021–2025

Jeszcze tylko do 9 sierpnia br. trwa nabór wniosków do I edycji konkursu Infrastruktury bibliotek 2021–2025 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. Jest to bezpośrednia kontynuacja i rozwinięcie realizowanego w latach 2011–2015 priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” oraz priorytetu 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura bibliotek 2016–2020″. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury ogłosiło wieloletni Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Całkowity budżet projektu wynosi 1 079 676 000 zł.

Rusza program Kultura bez barier

Jak informuje Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, poprawa dostępności oferty polskich instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami to główny cel programu Kultura bez barier, w ramach którego granty na łączną kwotę blisko 20 mln zł zostaną przekazane wyłonionym w konkursie instytucjom kultury z całej Polski.

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza

Do 13 sierpnia br. autorzy przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej, mogą zgłaszać swoje prace. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Konkurs Literacki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Do 10 sierpnia br. można wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej, którego organizatorem jest Świdwiński Ośrodek Kultury w Świdwinie, Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Jana Śpiewaka w Świdwinie.

Książka Reporterska Roku 2021

Do 6 sierpnia br. można zgłaszać się w konkursie, którego organizatorami są wydawca magazynu Press oraz Fundacja Grand Press. Nagroda ma służyć wskazaniu najbardziej wartościowej twórczości reporterskiej należącej do literatury faktu.

Nabór na literackie rezydencje w Broumovie

Do 14 lipca br. Wrocławski Dom Literatury przyjmuje zgłoszenia na miesięczne literackie pobyty rezydencyjne w klasztorze w Broumovie, których realizacja ma się odbyć we wrześniu, październiku i listopadzie 2021 r. Rezydencje te skierowane są do pisarzy (niezależnie od uprawianego gatunku literackiego), a także ilustratorów książek oraz osób tworzących komiksy.

Konkurs na najlepsze opowiadanie roku

Do 30 lipca br. można nadsyłać teksty w konkursie na najlepsze opowiadanie roku, którego pomysłodawcą jest organizator 17. Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA — Towarzystwo Aktywnej Komunikacji. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem Wy, naród.