Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o bieżących wydarzeniach, możliwości pozyskania środków na działalność instytucji kultury, informacji o ważnych kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Liczba artykułów w dziale: 558

Do końca kwietnia można zgłaszać książki do tegorocznej edycji Nagrody Conrada

Do 30 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do VII edycji Nagrody Conrada. Inicjatywa jest częścią miejskiego programu wsparcia debiutów Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Konkurs literacki — Planeta Izabelin

Do 20 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do III edycji konkursu literackiego — Planeta Izabelin. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Kultury Izabelin, fundatorem natomiast Gmina Izabelin. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe. Nagroda przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę o tematyce ekologicznej.

Nabór do krajowych eliminacji 2. Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki 2021

Jak informuje Instytut Muzyki i Tańca, do 15 kwietnia br. pianiści i zespoły kameralne mogą przesyłać zgłoszenia do udziału w krajowych eliminacjach 2. Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki.

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu Sybilla 2020

W 41. edycji konkursu mogą uczestniczyć muzea w rozumieniu Ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach, których statut lub regulamin został uzgodniony z MKiDN. Na zgłoszenie mają czas do 31 marca 2021 r. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Wydarzeniu patronuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ruszył nabór do 7. edycji konkursu Zabytkomania

Przepis na dziedzictwo to hasło tegorocznej odsłony konkursu. Jego celem jest promowanie dóbr kultury, nauki i sztuki — zarówno materialnego, jak i niematerialnego dorobku poprzednich pokoleń, a także upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 30 czerwca 2021 r.

Piórko 2021. Konkurs Biedronki na książkę dla dzieci

Do 22 marca br. trwa nabór w I etapie konkursu ogłoszonego przez właściciela sieci Biedronka. Konkurs literacki Piórko 2021. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci to inicjatywa stworzona w celu promowania literatury dziecięcej.

Druga edycja Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO

Do 15 marca br. podmioty prowadzące działalność wydawniczą mogą zgłaszać kandydatury pisarzy, redaktorów, tłumaczy i ilustratorów do Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO (KMLU).

Zaproś nas do siebie! 2021

Jeszcze tylko do 15 marca br. domy, ośrodki czy centra kultury z całej Polski posiadające status samorządowej instytucji kultury mogą zgłaszać się do całorocznego projektu Narodowego Centrum Kultury Zaproś nas do siebie! Udział w projekcie oznacza gotowość do pracy nad merytorycznym rozwojem oferty programowej instytucji oraz rozwojem kompetencji jej pracowników.

Kultura — Interwencje 2021

Do 15 marca br. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych, dla których organizatorem jest MKiDN oraz instytucji współprowadzonych przez organizatorów samorządowych), organizacje pozarządowe oraz m.in. koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski w programie Kultura — Interwencje 2021. Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury. Do podziału przygotowano 10 mln zł.

Wielcy twórcy literatury jako patroni roku 2021

Ten rok to czas wielkich rocznic gigantów polskiej literatury. Posłowie zdecydowali, że czterech spośród nich stało się oficjalnymi patronami roku 2021.

6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

Do końca marca br. trwa nabór referatów na 6. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, którego celem jest omówienie i analiza powiązań i wzajemnych zależności między dziedzictwem a rozwojem. Organizatorem tej odbywającej się co dwa lata inicjatywy jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Artystyczna Podróż Hestii

Do 23 marca br. można przesyłać zgłoszenia do 20. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii (APH), której organizatorem jest Fundacja Artystyczna Podróż Hestii. Konkurs patronatem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury oraz Prezydent m.st. Warszawy.