Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o bieżących wydarzeniach, możliwości pozyskania środków na działalność instytucji kultury, informacji o ważnych kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Liczba artykułów w dziale: 434

Kluby kreatywności w bibliotekach

To nowa strona internetowa z zasobami na temat twórczych przestrzeni (makerspace i nie tylko) działających w bibliotekach. Strona jest elementem projektu o tej samej nazwie, którego edycję pilotażową Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zrealizowała w 2018 r. pięciu polskich bibliotekach.

Coraz więcej zasobów POLONY w Wikipedii

Biblioteka Narodowa zrealizowała kolejny wyjątkowy wspólny projekt z Wikipedią. Do repozytorium Wikimedia trafiło kilkaset tysięcy cyfrowych obiektów z POLONY.

Zgłoszenia do nagrody EMYA 2020 tylko do 26 kwietnia 2019 r.

European Museum Forum prowadzi kolejny nabór zgłoszeń do konkursu Europejska Nagroda Muzealna Roku 2020. Mogą do niego przystąpić muzea z całej Europy, które rozpoczęły swą działalność lub przeszły znaczącą modernizację po 1 stycznia 2016 r. Nagroda EMYA to prestiżowe wyróżnienie dla muzeów europejskich, przyznawane od 1977 r., którego celem jest nagrodzenie najcenniejszych wydarzeń w europejskim sektorze muzealnym i inspirowanie do wprowadzania innowacji w muzeach.

Polskie nowele w akcji Narodowego Czytania 2019

Tak zdecydowała Para Prezydencka, która z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta, wybrała osiem nowel. Będą one lekturą tegorocznej 8. edycji akcji Narodowego Czytania.

Polska Platforma Tańca 2019 — trwa nabór zgłoszeń do OPEN PLATFORM

Jeszcze tylko do 15 kwietnia można przesyłać zgłoszenia do udziału w OPEN PLATFORM — prezentacjach polskich artystów sztuki tańca i choreografii. Odbędą się one podczas finału Polskiej Platformy Tańca, w dniach od 5 do 8 września 2019 r. w Gdańsku. Głównymi współorganizatorami Platformy w 2019 r. są Stowarzyszenie Teatr Dada von Bzdülöw oraz Fundacja Polka dot.

„Teatr Jana Dormana — poszukiwania, inspiracje, refleksje” — konferencja

Od 13 do 15 grudnia 2019 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Teatralnego odbędzie się konferencja naukowa będąca podsumowaniem projektu „Dorman. Archiwum otwarte”, realizowanego przez instytut od 2016 r. Jak wynika z informacji zawartej na stronie instytutu, program to 3-letnie działania dokumentalistów, badaczy, pedagogów teatru i artystów, które nadały spuściźnie teatralnej Dormana drugie życie, pomogły uporządkować i zdigitalizować archiwum artysty oraz dostrzec wiele pól i tematów dotychczas niepoddanych badaniom lub takich, które doczekały się tylko niepełnych opracowań.

Rusza piąta edycja programu „Placówka”

Zgłoszenia do programu trwają do 30 czerwca 2019 r. Jego organizatorem jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Instytut zamierza wspierać zwłaszcza te projekty, które proponują podjęcie poszukiwań dążących do stworzenia nowatorskich i eksperymentalnych propozycji artystycznych oraz prezentujących oryginalne metody pracy nastawione na odkrycie lub twórcze wykorzystanie nowych form sztuki teatralnej, estetyki i języka scenicznego. Tegoroczny budżet projektu wynosi 100 000 zł brutto.

Instytut Książki członkiem EURead

EURead to stowarzyszenie skupiające organizacje promujące czytelnictwo w Unii Europejskiej. Jak informuje Instytut Książki, został on właśnie przyjęty w poczet jego członków. Stowarzyszenie skupia obecnie 25 organizacji z 18 europejskich krajów, dla których czytanie jest warunkiem wstępnym dla pełnego uczestnictwa we współczesnym — zdominowanym przez media i zróżnicowanym kulturowo — społeczeństwie.

Książka na receptę. Recepta na sukces

To akcja społeczna, która ruszyła w wybranych przychodniach zdrowia. Polega na tym, że podczas wizyt kontrolnych w poradniach dzieci zdrowych lekarze neonatolodzy, pediatrzy oraz pielęgniarki i położne będą zalecać rodzicom czytanie dziecku od pierwszych dni życia, wręczając przy tym „receptę” oraz tłumacząc, że czytanie ma wpływ na zrównoważony rozwój dziecka i jego szanse na sukcesy w przyszłości.

Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza

Do 30 maja br. można się zgłosić do tej wyjątkowej inicjatywy, która popularyzuje i nagradza dzieła wnoszące istotny wkład w rozwój nauki i kultury.

Mapa Wrażeń — konkurs dla młodzieży

Do 17 maja do godziny 14:00 młodzież ze szkół podstawowych i średnich może nadsyłać zgłoszenia w konkursie, którego organizatorem jest Izba Architektów RP. Konkurs polega na wykonaniu Mapy Wrażeń najbliższej okolicy — miasta, dzielnicy, osiedla, wsi czy osady opartej na odczuwaniu przestrzeni. Praca konkursowa ma mieć formę planszy i być rezultatem zajęć przeprowadzonych w szkołach w ramach programu edukacyjnego Izby Architektów pn. „Kształtowanie Przestrzeni”.

Statystyka muzeów jeszcze dostępna

Tylko do końca marca muzea mogą wypełnić ankietę dotyczącą ich działalności. To już szósta edycja tego wartościowego projektu. Dzięki niemu Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów mógł zebrać wiarygodne informacje, które pozwalają kreować i rekomendować skuteczne narzędzia wpierające rozwój polskich muzeów.