Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o bieżących wydarzeniach, możliwości pozyskania środków na działalność instytucji kultury, informacji o ważnych kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Liczba artykułów w dziale: 353

Już ponad 500 bibliotek w systemie Academica

Jak informuje Biblioteka Narodowa, już ponad 500 bibliotek cieszy się dostępem do milionów publikacji w ramach Academiki.

Przedwiośnie lekturą Narodowego Czytania

Tak zdecydowała Para Prezydencka, ustalając kulminację siódmej edycji tej inicjatywy na 8 września 2018 r. Dodatkowo, Para Prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 44 teksty Antologii Niepodległości. Jak informuje Kancelaria Prezydenta, tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji.

Biblioteka Narodowa ujawniła wyniki badania o stanie czytelnictwa w Polsce w 2017 r.

Zrealizowano je na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat oraz na próbie celowej 323 nauczycieli polonistów uczących w szkołach ponadgimnazjalnych.

System identyfikacji wizualnej Europejskich Dni Dziedzictwa

Wszystkie instytucje kultury, które w tym roku zaangażują się w wydarzenia Europejskich Dni Dziedzictwa, mają obowiązek stosować nową wizualizację tego wydarzenia.

Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury — ogólnopolska konferencja naukowa

Konferencja odbędzie się 18 i 19 czerwca 2018 r. w Bramie Poznania, pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, otwartym dla publiczności od 2014 r.

100-lecie odzyskania niepodległości — konkurs grantowy Programu Równać Szanse

Ogłosiła go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Motto konkursu brzmi: „Ojczyzna jest wokół nas”. Domy kultury i biblioteki z terenów wiejskich i małych miast mają czas na nadesłanie zgłoszeń w konkursie do 4 kwietnia br.

Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego w Łomży współprowadzona przez MKiDN

Tak zdecydowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Łomża.

Porozumienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Komendanta Głównego Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko zabytkom oraz innym dobrom kultury

Uroczystość odbyła się 8 lutego br. w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN.

Będą nowe, korzystne dla instytucji kultury, przepisy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Tak zdecydowała Rada Ministrów, która 30 stycznia br. przyjęła projekt ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, przedłożony przez MKiDN.

Konferencja „Dylan i jego czasy” w Muzeum Literatury

Wydarzenie odbędzie się 24 i 25 maja 2018 r. w siedzibie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 20. Konferencja organizowana jest przy udziale Instytutu Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Polonistyki i Logopedii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Trwa nabór w Priorytecie 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020″ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Jak podaje operator priorytetu, Instytut Książki, termin naboru wniosków upływa 20 kwietnia 2018 r.

EMYA 2019

Do 2 kwietnia br. można zgłosić muzeum w kolejnej edycji inicjatywy Europejskiego Forum Muzeów (European Museum Forum). W konkursie do Europejskiej Nagrody Muzealnej Roku (European Museum of the Year Award) — EMYA 2019 mogą brać udział wszystkie muzea, które zostały otwarte lub przeszły znaczącą modernizację w ciągu ostatnich trzech lat.