Aktualności

Z działu Aktualności dowiedzą się Państwo o bieżących wydarzeniach, możliwości pozyskania środków na działalność instytucji kultury, informacji o ważnych kongresach, szkoleniach czy seminariach.

Liczba artykułów w dziale: 368

Powstanie krajowy system cyberbezpieczeństwa

Tak zdecydowała Rada Ministrów, która przyjęła projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przedłożony przez ministra cyfryzacji.

Wojewódzkie raporty o stanie zachowania zabytków nieruchomych już dostępne

Jak informuje Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) i MKiDN już można zapoznać się z 16 wojewódzkimi „Raportami o stanie zachowania zabytków nieruchomych (księgi rejestru A i C)”. Jest to dopełnienie raportu o takim samym tytule, który został opublikowany w grudniu 2017 r. Raporty uzupełniono o wyniki badań zabytków na poziomie powiatów. Kompleksowy raport przygotowano w ramach realizacji zadań Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami […]

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki rozpoczął swoją działalność

Z tej okazji 10 maja 2018 r. odbyły się uroczysta gala z udziałem wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego, który podjął decyzję o powołaniu instytutu, warsztaty architektoniczne, gra miejska oraz pokaz dokumentalnego filmu „Bloki”. Dyrektorem został wybitny architekt Bolesław Stelmach.

MKiDN przedstawił informację o realizacji programu „Niepodległa”

Z informacją ministra kultury, który prowadzi program, zapoznała się Rada Ministrów.

Konkurs Tygodnia Bibliotek 2018

Do 30 czerwca 2018 r. biblioteki mogą przesyłać dokumentację w konkursie na najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach Tygodnia Bibliotek 2018, który odbył się od 8 do 15 maja br. pod hasłem (DO) WOLNOŚĆ CZYTANIA. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

VII edycja Konkursu im. Olgi Rok

Do 9 lipca 2018 r. bibliotekarki, które pracują w bibliotekach publicznych w całej Polsce, mogą zgłaszać się do tej popularnej inicjatywy. Adresowana jest ona przede wszystkim do kobiet, które są aktywne w swoich społecznościach lokalnych i mogą być inspiracją dla innych koleżanek.

RzeczpospoCzyta! na 100 lat Niepodległej

Do 9 czerwca biblioteki mogą się zgłaszać do Nocy Bibliotek. Tego dnia odbędzie się już IV wydanie tej ogólnopolskiej akcji, pod hasłem: RzeczpospoCzyta!

Tylko do 8 czerwca br. można zgłaszać książki do konkursu „Książka historyczna roku”

To już XI edycja inicjatywy, której organizatorami są m.in. Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury. Uczestnicy rywalizować będą o nagrodę im. Oskara Haleckiego. Na laureatów konkursu czeka 80 000 zł.

Ostrożnie z ofertami związanymi z RODO

Tak przestrzega Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych — GIODO (a od 25 maja br. — Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ostatnim czasie w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanego potocznie RODO) do wielu firm i podmiotów publicznych, także instytucji kultury, kierowane są oferty skorzystania z różnego rodzaju usług, przygotowujących je do wdrożenia tych przepisów.

Trwa nabór w programie Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Do 17 września br. trwa nabór w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

Re-writing dance modernism

To tytuł międzynarodowej konferencji, która odbędzie się 21 i 22 września br. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zapraszają na nią Instytut Muzyki i Tańca oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. 15 czerwca upływa termin nadsyłania propozycji referatów, a program konferencji poznamy 1 lipca br.

Konkurs dla szkół podstawowych w całej Polsce „Do Hymnu!”

Do 31 maja br. trwa nabór do ogólnopolskiego konkursu dla szkół podstawowych, który organizuje Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.