Podatki

W dziale Podatki znajdą Państwo porady dotyczące rozliczenia VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczania podatków od wynagrodzeń pracowników i współpracowników oraz zagadnienia związane z podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem od nieruchomości.

Liczba artykułów w dziale: 612

Jakie zaświadczenie dla potrzeb odprowadzania i zgłaszania podatku w USA należy wypełnić, jeśli instytucja osiąga dochody z kanału na YouTubie?

Miejski ośrodek kultury i sportu ma kanał w serwisie YouTube, na którym publikuje nagrania dotyczące swojej działalności lub wydarzeń ważnych dla lokalnej społeczności. Z uwagi na dużą oglądalność kanału ośrodek może osiągać dochody z tego tytułu, jednak musi złożyć formularz W-8BEN-E „Zaświadczenie o statusie właściciela dla potrzeb odprowadzania i zgłaszania podatku w USA”.
Jaki status posiada ośrodek (m.in. część I pkt 4 i 5 formularza)?

Przeniesienie kosztu opłaty za zajęcie pasa drogowego na wykonawcę remontu

W związku z remontem dachu teatr wniósł opłatę do gminy za zajęcie pasa drogowego. Wykonawca robót chce pokryć ten koszt.
Czy w związku z tym teatr powinien wystawić fakturę i doliczyć 23% VAT czy wystarczy nota obciążeniowa?

Prezent dla pracownika odchodzącego na emeryturę

Jeden z wieloletnich pracowników instytucji kultury niedługo odchodzi na emeryturę. Instytucja chce uroczyście go pożegnać i w związku z tym zamierza kupić prezent sfinansowany ze środków własnych wygospodarowanych z działalności kulturalnej.
Czy taki zakup jest dopuszczalny i czy są jakieś limity, jeśli chodzi o wysokość kwoty zakupu?
Czy taki prezent jest opodatkowany podatkiem dochodowym i czy jest oskładkowany?

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 lipca 2022 r.

  • Od 1 lipca obowiązują nowe zasady rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Stawka podatku w pierwszym progu podatkowym wynosi obecnie 12%
  • Zlikwidowano tzw. ulgę dla klasy średniej oraz przywrócono — na nowych zasadach — wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem

Umowa z artystą wykonującym swoje i obce utwory — najnowsze orzecznictwo w zakresie kwalifikacji umów o wykonanie koncertu do umów o dzieło

Jaką umowę trzeba podpisać z artystą, który podczas koncertu wykonuje swoje utwory lub swoje utwory i covery utworów innych artystów, jeżeli dany występ nie jest jednym z wielu z trasy koncertowej artysty, a repertuar dobierany jest pod ten konkretny koncert odbywający się w instytucji (załącznikiem do umowy jest wtedy scenariusz koncertu, czyli repertuar)?
Czy możliwe jest określenie ram — w przypadku jakich koncertów i innych występów scenicznych należy stosować umowy-zlecenia z 20% i 50% kosztami uzyskania przychodu, a w jakich umowy o dzieło z 20% i 50% kosztami uzyskania przychodu?

Dopłaty do zakwaterowania uchodźców z Ukrainy a VAT

Instytucja kultury korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Przychody instytucji są sporadyczne — raz w roku wystawia fakturę za usługi kulturalne za występ orkiestry, wynajmuje samochód innej instytucji kultury. Organizator narzucił instytucji obowiązek świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy. Gmina zawarła z instytucją umowę o refundacji tych kosztów na podstawie faktur. Liczba osób jest ewidencjonowana, stawki są określone w przepisach. Gmina kwestionuje faktury wystawiane przez instytucję, gdyż uważa, że powinny obejmować tylko kwoty, które otrzymuje od starostwa. W związku z wystawionymi przez instytucję kultury fakturami na gminę w najbliższym okresie przekroczona zostanie kwota 200 000 zł.
Czy w przypadku refundacji zakwaterowania instytucja powinna wystawiać faktury, czy raczej powinno to być rozliczenie na podstawie dotacji celowej?
Jakie są wytyczne odnośnie obowiązku rozliczania VAT po przekroczeniu limitu 200 000 zł? W jaki sposób ustalić prewspółczynnik i współczynnik w trakcie roku i od kiedy go stosować?

Oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia zaliczki na podatek przez płatnika

  • Od 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące oświadczeń o stosowaniu pomniejszenia zaliczek przez płatników
  • Obecnie oświadczenie takie składa się pracodawcy na formularzu PIT-2, a po zmianach będzie można złożyć go także na wzorze obowiązującym u płatnika
  • Nowością jest możliwość złożenia oświadczenia także przez zleceniobiorcę, a ponadto możliwość złożenia go aż trzem płatnikom — obecnie PIT-2 składa się jednemu pracodawcy

Darowizna a VAT

Instytucja kultury otrzymała defibrylator w darowiźnie od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP). Jego wartość w zawartej umowie darowizny określono na 4000 zł. Instytucja sporządziła protokół przekazania, lecz nie zawarto w nim wartości przedmiotu darowizny w kwocie netto lub brutto. Instytucja wystawiła fakturę wewnętrzną, naliczając VAT należny i odliczając VAT naliczony.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Akcyza od zakupu węgla przez instytucję kultury i obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Gminny ośrodek kultury (GOK) prowadzi działalność w świetlicach wiejskich, które w sezonie zimowym ogrzewa ekogroszkiem lub miałem węglowym. Jako samorządowa instytucja kultury GOK nie jest zwolniony z akcyzy z tytułu zakupu węgla przeznaczonego do celów opałowych na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 Ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: ustawa o akcyzie).
Czy GOK postępuje prawidłowo, nabywając węgiel opodatkowany akcyzą na zasadach ogólnych?
Czy powinien założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) i zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA)?

Zapewnienie mieszkania stypendyście instytucji kultury

Instytut kultury w ramach działań statutowych bierze udział w projekcie Międzynarodowa Sieć Miast Pisarzy Uchodźców (ICORN). Na przyjęcie na rok kolejnego stypendysty instytut otrzymał dotację podmiotową, którą ma wydatkować na miesięczną dietę dla niego. Instytut wynajął mu mieszkanie, będzie też ponosić koszty mediów.
Czy równowartość czynszu plus opłaty stanowią przychód do opodatkowania u stypendysty?

Nagroda w konkursie jako przychód zwycięzcy

Biblioteka zorganizowała konkurs na najlepszego czytelnika roku. Nagroda za zwycięstwo to dla dorosłych kubek o wartości 20 zł, a dla dzieci książka o wartości 20 zł.
Czy od takich nagród sporządza się dla uczestnika PIT-11?

Wyżywienie i nocleg dla artystów a odliczenie VAT

W lipcu miejsko-gminny ośrodek kultury (MGOK) będzie gościł artystów z Warszawy, którzy wezmą udział w odpłatnym i biletowanym koncercie. Koncert odbędzie się w godzinach popołudniowych i MGOK chciałby zapewnić nieodpłatny nocleg i posiłek dla artystów. Dotychczas ośrodek kierował się zasadą, że jeśli dane wydarzenie jest odpłatne i biletowane, to koszt jego organizacji jest finansowany ze środków własnych MGOK.
Czy faktury dokumentujące nocleg i posiłek dla artystów mogą stanowić koszt uzyskania przychodu MGOK?
Czy ośrodek kultury może odliczyć VAT wynikający z tych faktur?
Czy sfinansowanie tych wydatków z dotacji podmiotowej wpłynie na VAT i podatek dochodowy od osób prawnych?