Podatki

W dziale Podatki znajdą Państwo porady dotyczące rozliczenia VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczania podatków od wynagrodzeń pracowników i współpracowników oraz zagadnienia związane z podatkiem od spadków i darowizn oraz podatkiem od nieruchomości.

Liczba artykułów w dziale: 557

Wpłata za zajęcia na rachunek bankowy a kasa fiskalna

Samorządowa instytucja kultury-ośrodkiem kultury ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. W ramach działalności prowadzi zajęcia m.in gry na gitarze, nauki tańca, zajęcia plastyczne itp. Część uczestników dokonuje wpłat osobiście w kasie i zostaje to zarejestrowane na kasie fiskalnej, pozostali wpłacają przelewem na rachunek bankowy instytucji.
Czy wpłaty za zajęcia dokonywane przelewem na rachunek instytucji wprowadzać do kasy fiskalnej i przechowywać paragony?

Opłata skarbowa za odpis pełny z rejestru instytucji kultury

Czy biblioteka publiczna powinna uiścić opłatę skarbową za odpis pełny z rejestru instytucji kultury dotyczący tej biblioteki?

Zajęcia w instytucji kultury — zwolnienie od VAT czy stawka VAT 8%?

Samorządowa instytucja kultury, czynny podatnik VAT, prowadzi w ramach swojej działalności w szczególności sekcje śpiewu, tańca, mażoretek oraz nauki gry na instrumentach. Uczestnicy sekcji wnoszą opłaty za udział w zajęciach.
Czy prawidłowe do sprzedaży takich zajęć jest zastosować zwolnienie z VAT, czy też stawkę 8% VAT?

Dofinansowanie wynagrodzenia głównego księgowego z przychodów z działalności gospodarczej

Centrum kultury otrzymuje dotację podmiotową oraz prowadzi działalność gospodarczą (najem pomieszczeń, obsługę imprez itp.).
Czy dofinansowanie do wynagrodzenia głównego księgowego, które jest finansowane częściowo z dotacji, a częściowo z działalności gospodarczej, z której przychód przeznaczony jest na cele statutowe, jest przychodem podlegającym opodatkowaniu?
Jeżeli tak, to czy należy zapłacić podatek w miesiącu, w którym to dofinansowanie jest należne? Czy może jest zwolnione z opodatkowania?

Procedura MDR w instytucjach kultury

Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek opracowania i wdrożenia procedur związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR)?

Sprzedaż biletów a VAT

Instytucja kultury korzysta w internetowej sprzedaży na wydarzenia artystyczne z usług pośrednika płatności. Instytucja posiada konto w systemie płatności internetowych. Klient, kupując bilet na wydarzenie, dokonuje płatności bezpośrednio przez system płatności internetowych, a po krótkiej chwili płatność ta jest widoczna na koncie systemu płatności internetowych instytucji. Jednocześnie system obsługi sprzedaży biletów w kasie biletowej instytucji odnotowuje informację o zakupionym bilecie na konkretne wydarzenie i dokonanej płatności poprzez system płatności internetowej. Zakupu biletów drogą internetową można dokonać przez 24 godziny na dobę. System płatności internetowych przekazuje płatności na konto instytucji automatycznie w każdy dzień roboczy (od poniedziałku do piątku), a płatności dokonane w soboty i niedziele przelewane są na konto instytucji dopiero w poniedziałek. Instytucja nie jest rzeczywistym dysponentem tych środków, gdyż nie może swobodnie decydować o ich przeznaczeniu, jak również dostęp do nich i dyspozycja choćby natychmiastowego przelewu jest ograniczona z powodu kalendarza przelewów stosowanego przez system płatności internetowych.
Instytucja fiskalizuje sprzedaż dokonaną drogą internetową na podstawie wygenerowanego zbiorczego raportu sprzedaży biletów w kasie biletowej. Pracownik kasy biletowej w dniu swojej pracy generuje raport za dzień poprzedni i fiskalizuje płatności dokonane za pośrednictwem systemu płatności internetowych. Np. we wtorek fiskalizuje internetową sprzedaż biletów dokonaną w poniedziałek (od godziny 00.01 do 24.00), a zazwyczaj w poniedziałek fiskalizuje sprzedaż biletów dokonaną w piątek, sobotę i niedzielę. Płatności dokonywane w kasie gotówkowo lub kartą płatniczą są fiskalizowane w czasie rzeczywistej transakcji.
Instytucja uznaje jako moment powstania obowiązku VAT datę fiskalizacji sprzedaży operacji dokonanych drogą internetową na podstawie dobowego raportu fiskalnego.
Jak ustalić moment powstania przychodu i obowiązku VAT przy płatnościach na wydarzenie artystyczne za pośrednictwem systemu płatności internetowych?

Pozastatutowe przychody i koszty instytucji kultury

Ośrodek kultury organizuje raz w roku halowy turniej piłki siatkowej. Z uwagi na to, że jest to impreza sportowa, czyli poza statutem ośrodka, uczestnicy turnieju muszą wpłacić tzw. wpisowe, które przeznaczane jest na puchary oraz posiłek. Faktury za składniki do przygotowania posiłku księgowano zawsze w pozostałe koszty ośrodka, a przychody z wpisowego w pozostałe przychody.
Czy jest to poprawne? Jak takie przychody i koszty wykazać w CIT-8?

Nagroda dla zespołu działającego przy instytucji kultury

Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało nagrodę z Funduszu Promocji Kultury na 40-lecie działalności zespołu regionalnego działającego przy gminnym ośrodku kultury (GOK). Nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł przelano na konto GOK, ponieważ zespół nie posiada osobowości prawnej, a jego jednostką organizacyjną jest właśnie GOK. Nagroda zostanie wykorzystana na potrzeby zespołu.
Czy przyznana nagroda podlega opodatkowaniu, czy korzysta ze zwolnienia od podatku?
Czy konieczne jest poinformowanie urzędu skarbowego o przyznaniu nagrody?

Wystawienie spektaklu przez teatr na rzecz innej instytucji kultury

W ramach współpracy teatr będący samorządową instytucją kultury podpisał umowę z inną instytucją kultury (centrum kultury) na organizację i wykonanie premierowego spektaklu w ramach festiwalu organizowanego przez tą właśnie instytucję. Cała produkcja spektaklu leży po stronie teatru, łącznie z uzyskaniem praw od twórców. Centrum zapłaci teatrowi za wystawienie premiery spektaklu na festiwalu określoną kwotę na podstawie faktury.
Z jaką stawką VAT należy wystawić fakturę?
Kto powinien sprzedawać bilety na spektakl w ramach festiwalu, skoro z umowy wynika, że całość wpływów przysługuje centrum kultury?

Sprzedaż biletów na obce wydarzenia

Do czasu wprowadzenia JPK_VAT instytucja kultury fiskalizowała sprzedaż na rzecz obcych podmiotów, ale nie ujmowała jej w rejestrach VAT, gdyż sporządzała wewnętrzny dokument sprzedaży, który nie uwzględniał sprzedaży obcej. Od października 2020 r. istnieje obowiązek ujmowania w ewidencji VAT raportów fiskalnych ze sprzedaży.
Jak zatem należy po tych zmianach w VAT ewidencjonować sprzedaż biletów obcych?

Zakup kwiatów od rolnika

Instytucja kultury kupiła kwiaty doniczkowe z gospodarstwa ogrodniczego, które nie płaci VAT oraz nie płaci podatku dochodowego, gdyż nie przekracza progów w ramach działów specjalnych i nie prowadzi żadnej ewidencji.
Czy w związku z tym należy wystawić za rolnika fakturę VAT RR?
Czy można przyjąć od niego fakturę uproszczoną?
Czy jeżeli instytucja zapłaci za fakturę VAT RR gotówką, należy naliczyć podatek dochodowy od VAT niebędącego kosztem uzyskania przychodu?

Koszty wieńców i nekrologów


Zdarza się, że instytucja kultury kupuje wieńce pogrzebowe, wiązanki, zamawia nekrologi czy kondolencje itp. Dotyczy to np. śmierci pracownika (byłego pracownika) instytucji lub osób zasłużonych dla kultury (sztuki, nauki) i ich rodzin, które współpracowały z instytucją kultury lub które zamieszkiwały gminę.
Czy można sfinansować takie wydatki dotacją podmiotową?
Czy takie wydatki instytucja kultury może traktować jako koszty uzyskania przychodu?
Czy te koszty należy potraktować jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, ale niepowodujące zapłaty podatku (związane z działalnością statutową)? Jeżeli nie, to czy należy płacić zaliczkę na podatek w danym miesiącu? Czy można zapłacić przy rozliczeniu rocznym?