Do 12 listopada 2013 r. można składać autorskie scenariusze warsztatów artystycznych skierowanych do osób niewidomych i niedowidzących w ramach projektu Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska.

Organizatorem konkursu na najlepszy scenariusz warsztatów artystycznych dla osób niewidomych i niedowidzących jest Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Projekt będzie realizowany od 2 kwietnia do 18 czerwca 2014 r. w siedzibie centrum w Gdańsku — Nowym Porcie.

Podstawowym założeniem projektu jest asymilacja osób niewidomych i niedowidzących w życiu społecznym poprzez działania artystyczne w przestrzeni publicznej.

Proponowane w ramach projektu aktywności powinny:

  • być realizowane na podstawie modelu partycypacyjnego działania społecznego;
  • wchodzić w interakcję z lokalną społecznością,
  • dążyć do niwelowania barier stojących na drodze do integracji społecznej osób niewidomych,
  • posiadać cykliczny charakter, tj. odbywać się w trybie 12 spotkań realizowanych we wspomnianym okresie.

W konkursie wyróżniony zostanie jeden projekt oparty na innowacyjnych metodach pracy z niewidomymi i niedowidzącymi w przestrzeni publicznej, we współpracy z lokalną społecznością. Wyboru dokona trzyosobowa komisja.

Informacje o zwycięskich projektach zostaną zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.laznia.pl do 18 listopada 2013 r. CSW Łaźnia skontaktuje się z autorem zwycięskiego projektu.