Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, rozpoczęła się realizacja projektu Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych, którego celem jest wprowadzenie faktur elektronicznych w relacjach z administracją publiczną.

W ramach projektu uruchomiona zostanie platforma e-fakturowania, która umożliwi odbieranie i wysyłanie faktur elektronicznych do urzędów. Ponadto trwają prace nad standardami odbioru i przetwarzania faktur elektronicznych, które pomogą w dostosowaniu systemów informatycznych urzędów do nowych wymogów. Dodatkowo w projekcie przewidziane zostały działania edukacyjne i wspomagające adaptację standardów e-fakturowania skierowane do sektora IT.

Używanie e-faktur przez jednostki administracji publicznej zmniejszy koszty transakcyjne w obrocie gospodarczym. Do tej pory fakturę papierową trzeba było wydrukować i przesłać pocztą. To zwiększało wydatki oraz podnosiło koszty firmy i zamawiających. Stosowanie faktur elektronicznych wpłynie również korzystnie na system płatności bezgotówkowych. Ministerstwo Rozwoju realizuje projekt w partnerstwie z Instytutem Logistyki i Magazynowania z Poznania. Obowiązek wprowadzenia elektronicznych faktur wynika z Dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Programu Polska Cyfrowa, którego operatorem jest Ministerstwo Rozwoju. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 35 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 29 mln zł.