Jak informuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP), do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wolontariuszy do pomocy w organizacji Światowego Kongresu Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), który odbędzie się w 2017 r. we Wrocławiu.

Wolontariuszem może zostać każda osoba, niezależnie od wieku, znająca język angielski oraz inne języki obce, pracownicy bibliotek, studenci bibliotekoznawstwa i innych kierunków, emeryci, a także inne osoby zainteresowane wolontariatem. Wolontariuszami mogą zostać także cudzoziemcy mieszkający w Polsce lub za granicą.

Jednocześnie SBP uruchomiło specjalną stronę internetową IFLA 2017. Można na niej znaleźć więcej informacji w języku polskim i angielskim o warunkach uczestnictwa w wolontariacie, w tym formularz zgłoszenia.

Na stronie ukazują się także informacje, które nie znajdą się na oficjalnej stronie IFLA poświęconej Kongresowi we Wrocławiu. Chodzi tu m.in. o możliwości dofinansowania udziału w kongresie polskich bibliotekarzy czy formy promocji polskiego bibliotekarstwa na kongresie.