Jak informuje Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), 7 listopada br. przedstawiciele dwunastu śląskich instytucji podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy na rzecz ochrony, konserwacji i promocji Kopalni ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach, miejsca, które stara się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, i jednocześnie powołali do życia Komitet Sterujący.

Jego zadaniem jest realizacja opracowanego na lata 2016–2020 planu przygotowania kandydatury do wpisu na listę. Jest to pierwsze tego typu wspólne przedsięwzięcie na rzecz dziedzictwa kultury przemysłowej w Polsce.
Inicjatorem przygotowania wniosku o wpis kopalni tarnogórskich na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które w tym zakresie współpracuje z NID.

Z kolei NID utworzył Ośrodek ds. Światowego Dziedzictwa, którego celem jest zachowanie dziedzictwa o wyjątkowej powszechnej wartości, a w szczególności podniesienie poziomu ochrony i zarządzania dobrami światowego dziedzictwa.

Co ważne, podczas wspólnych działań ze stowarzyszeniem przy tworzeniu wniosku został wypracowany model współpracy, który może być wzorem dla kolejnych wnioskodawców oraz przykładem dobrej praktyki w ochronie dziedzictwa.