Do 11 stycznia 2018 r. biblioteki publiczne mogą składać wnioski nowym konkursie Public Library Innovation Award — na innowacyjne usługi, które poprawiają jakość życia. Konkurs ogłosiła Organizacja EIFL (Electronic Information for Libraries).

O nagrody w wysokości 1500 dolarów amerykańskich mogą ubiegać się biblioteki publiczne wykorzystujące w nowatorski sposób nowe technologie w swoich projektach czy usługach, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców. Działania, jakie można zgłosić w konkursie, mogą dotyczyć takich tematów, jak:

  • dobrobyt, zatrudnienie,
  • rolnictwo, zrównoważony rozwój gospodarczy,
  • zdrowie, higiena,
  • włączenie cyfrowe,
  • równość, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
  • równość w edukacji,
  • zmiana klimatu i inne zagadnienia dotyczące środowiska.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Electronic Information for Libraries.