Do 31 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2017 r.

Nagroda Literacka — za najlepszą książkę roku — przyznawana jest twórcom:

 • którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub też się tu urodzili czy zamieszkują,
 • których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem,
 • których książki wydano w Białymstoku.

Nagroda przyznawana jest autorom najlepszych książek, spośród wszystkich gatunków literackich. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania i publikacje naukowe. Nagroda przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia br., także w formie elektronicznej (e-booka). Nie uwzględnia się maszynopisów książek.

Laureatem nagrody w danym roku może być najwyżej dwóch autorów książek.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać m.in.:

 • instytucje kultury,
 • stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne,
 • inne podmioty prowadzące działalność kulturalną,
 • organy administracji publicznej oraz
 • mieszkańcy Białegostoku.

Nagroda za całokształt twórczości może być przyznana twórcy, który w roku poprzedzającym przyznanie nagrody opublikował książkę lub obchodzi jubileusz pracy twórczej. Laureaci nagrody otrzymują statuetkę i nagrodę pieniężną.

Wniosek powinien zawierać:

 • dane osobowe kandydata do nagrody,
 • dane dotyczące osiągnięcia, za które nagroda ma być przyznana (tj. tytuł książki, rok i miejsce wydania) lub całokształtu działalności (w przypadku nagrody za całokształt),
 • uzasadnienie wniosku.

Wnioski — zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem Nagroda Literacka) należy kierować lub składać na adres Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku: ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok.

Nagroda prezydenta Białegostoku zostanie przyznana po raz 27. Patron nagrody — Wiesław Kazanecki (1939–1989), poeta, prozaik i publicysta, urodził się w Białymstoku i był związany z tym miastem. W 2009 r. w Białymstoku obchodzono Rok Wiesława Kazaneckiego. Przypadały wtedy dwie okrągłe rocznice z nim związane: 70. rocznica urodzin i 20. śmierci.