Jeszcze tyko do 10 grudnia można składać wnioski w programie Kulturalne pomosty, prowadzonym w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017‒2021. Instytucją zarządzającą jest Instytut Adama Mickiewicza (IAM). Budżet programu na 2018 r. wynosi 10 mln zł.

O dofinansowanie w programie mogą się ubiegać:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest MKiDN, albo wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych),
  • organizacje pozarządowe.

Program jest realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego strategicznym celem jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty:

  • odwołujące się do kreatywności i nowoczesności,
  • oddające oryginalność i wyjątkowość naszej kultury oraz
  • pokazujące Polskę jako kraj stanowiący niezbywalne ogniwo europejskiej kultury i tożsamości,
  • propagujące postawy oparte na braku dyskryminacji na jakimkolwiek tle, szacunek i tolerancję dla wartości cenionych przez odbiorców z różnych kręgów kulturowych oraz ich doświadczeń historycznych,
  • realizowane we współpracy z zagranicznymi partnerami z krajów wskazanych w wytycznych do regulaminu, takich jak Białoruś, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Finlandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, a także Chiny, Gruzja, Japonia, Republika Południowej Korei, USA,
  • zrealizowane i opłacone w roku 2018 — poziom dofinansowania w programie może wynosić do 85% całości budżetu zadania.

Zrealizowane w ramach programu wydarzenia kulturalne prezentujące i promujące kulturę polską poza granicami Polski powinny być skierowane w szczególności do studentów i młodzieży, ludzi kultury i nauki, twórców i artystów, środowisk opiniotwórczych, w tym: mediów, liderów opinii publicznej oraz użytkowników mediów społecznościowych.

Na wydarzenia w latach 2019–21 corocznie będą ogłaszane kolejne nabory.

Więcej informacji na stronie Programu Dotacyjnego Niepodległa.