Pierwszy w 2018 r. nabór ofert do adresowanego do zagranicznych i polskich wydawców zainteresowanych wydawaniem polskich książek w tłumaczeniach na inne języki Programu Translatorskiego ©POLAND potrwa do 31 marca.

Jego celem jest promocja polskiej literatury na świecie.

Instytut Książki partycypuje w kosztach publikacji następujących dzieł:

  • literatura piękna — proza, poezja i dramat,
  • utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski),
  • literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka),
  • utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze specjalistyczno-naukowym),
  • literatura dla dzieci i młodzieży,
  • komiks.

Oferty składa się w formie elektronicznej przez udostępniony na stronie internetowej Instytutu Książki formularz, który będzie aktywny w czasie trwania naboru.

Wyniki zostaną ogłoszone do końca sierpnia 2018 r.

Jak informuje Instytut Książki, wyniki naboru zakończonego 15 listopada zostaną ogłoszone pod koniec stycznia br.