Ogłosiła go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w ramach Programu Równać Szanse 2017 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Motto konkursu brzmi: „Ojczyzna jest wokół nas”. Domy kultury i biblioteki z terenów wiejskich i małych miast mają czas na nadesłanie zgłoszeń w konkursie do 4 kwietnia br.

100-lecie odzyskania niepodległości to konkurs, w którym młodzi ludzie będą mogli uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, prowadząc działania poruszające tematy istotne dla ich rówieśników i lokalnej społeczności.

W konkursie szanse na wsparcie mają projekty, które rozwijają wśród młodych ludzi postawy obywatelskie, troskę o lokalne środowisko, aktywne angażowanie się na rzecz dobra wspólnego i poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa. Zgłaszane projekty to działania takie, jak np. kampanie społeczne, konkursy, gry terenowe, festyny, wystawy, koncerty, spektakle, spotkania publiczne itp.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 8500 zł.

Projekty powinny trwać 5 miesięcy i być zrealizowane między 1 czerwca a 30 listopada 2018 r. Uczestnikami mogą być:

  • młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i uczniowie szkół średnich (w wieku od 13 do 19 lat) z terenów wiejskich i małych miast do 20 000 mieszkańców,
  • bez względu na wiek — osoby, które brały udział w projektach realizowanych w Programie Równać Szanse w ubiegłych latach.

Poza domami kultury i bibliotekami o dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów) oraz fundacje.

Warunki wzięcia udziału w konkursie przez te podmioty to:

  • siedziba w małych miastach i na terenach wiejskich (do 20 000 mieszkańców),
  • otrzymanie dotychczas co najmniej jednej dotacji w Programie Równać Szanse.

Projekty można zgłaszać za pomocą panelu wnioskodawcy znajdującego się na stronie Programu Równać Szanse 2017.