Tylko do 12 lipca 2019 r. można się zgłosić na intensywny kurs zawodowy przygotowujący do realizacji słuchowisk radiowych, audiobooków, seriali audio, produkcji płytowych oraz innych form dźwiękowych wykorzystywanych m.in. w fabularyzowanych grach video.

Kurs reżyserii radiowej skierowany jest do studentów i absolwentów reżyserii filmowej i teatralnej, młodych twórców pracujących już w zawodzie, a także realizatorów gier komputerowych, audiobooków i audiodeskrypcji.

Kurs realizuje Szkoła Wajdy we współpracy z Teatrem Polskiego RadiaFilmoteką Narodową Instytutem — Audiowizualnym.

Kurs ma formę 12 weekendowych sesji, które potrwają od sierpnia do grudnia 2019 r. Jak zapewnia organizator na swojej stronie internetowej, doświadczona kadra pod kierownictwem mistrzów reżyserii radiowej i filmowej — Janusza Kukuły (Teatr Polskiego Radia) i Wojciecha Marczewskiego (Wajda School) zapewni najwyższy poziom kształcenia, który zostanie zweryfikowany na antenie Polskiego Radia.

Kształcenie odbywa się w postaci warsztatów, poprowadzą je w systemie mistrzowskim najlepsi polscy specjaliści z różnych dziedzin twórczości radiowej, m.in.: Krzysztof Sielicki, Jan Buchwald, Andrzej Brzoska, Maciej Kubera, Waldemar Modestowicz, Jan Warenycia, Igor Gorzkowski, Anna Wieczur-Bluszcz, Krzysztof Gosztyła, Małgorzata Małaszko-Stasiewicz.

W ramach kursu odbędą się także seminaryjne zajęcia z cyklu Spotkania z Mistrzem. W ich roli wystąpią: Krzysztof Bizio, Jan Englert, Adam Ferency, Cezary Harasimowicz, Piotr Salaber, Ingmar Villqist, Janusz Zaorski.

Zajęcia odbywają się w studiach nagraniowych Polskiego Radia oraz w salach szkoleniowych FINA i Wajda School. Uczestnicy realizują własne słuchowiska, które zostaną wyemitowane w Teatrze Polskiego Radia, a także zamieszczone na stronach internetowych: Polskiego Radia, Filmoteki Narodowej — Instytutu Audiowizualnego FINA oraz Wajda School, kanał YouTube Wajda School & Studio.