Do 8 listopada br. można zgłosić się na szkolenie Kierowanie ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury. Odbędzie się ono od 27 do 29 listopada br. w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników funkcyjnych i kadry zarządzającej koncesjonowanych firm ochrony, kierujących lub nadzorujących ochronę muzeów. Jego celem jest pokazanie specyfiki muzeum jako jednej z wielu instytucji kultury. W trakcie kursu przedstawione zostaną podstawowe zagrożenia, z jakimi można spotykać się w muzeum, akty prawne i dokumenty obowiązujące w muzeach. Omówione będą różne formy współpracy firmy zewnętrznej z WSO. Elementem szkolenia będzie wizyta studyjna w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz Muzeum II Wojny Światowej. Zajęcia odbywają się w siedzibie Muzeum Narodowego w Gdańsku, przy ul. Toruńskiej 1.

Więcej informacji na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.