28 listopada br. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się konferencja Wolontariat dla dziedzictwa. Działajmy razem w Europie. Organizatorami inicjatywy tej są Narodowy Instytut Dziedzictwa, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Fundacja Chronić Dobro oraz European Heritage Volunteers. Udział w konferencji mogą wziąć organizacje pozarządowe, które działają w obszarze dziedzictwa.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest okazja do spotkania dla organizacji pozarządowych z Polski i z całej Europy, podzielenie się doświadczeniami i nawiązanie kontaktów. Odbędzie się m.in. sesja poświęcona sposobom współpracy międzynarodowej w ochronie dziedzictwa. Konferencja da także możliwość podsumowania tegorocznej edycji programu Wspólnie dla Dziedzictwa, którego celem jest wspieranie organizacji pozarządowych realizujących projekty z udziałem wolontariuszy.

To także okazja dla European Heritage Volunteers do zorganizowania dorocznej konferencji o wolontariacie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego. W ramach spotkania obędzie się również debata dotycząca tego, czy wolontariat zmienia życie.

Więcej informacji, a także formularz rejestracyjny na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.