27 i 28 listopada br. w Fabryce Sztuki w Łodzi odbędzie się X edycja Kongresu Bibliotek. Hasłem tegorocznej inicjatywy jest Różni. Równi. Ważni. Ogólnopolski kongres bibliotek realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.

Udział w inicjatywie mogą wziąć bibliotekarze z całej Polski. Jest to idealna okazja do wspólnej wymiany doświadczeń i do spotkań ponad podziałami. Tegoroczną edycję poświęcono kwestiom równości i różnorodności. Organizatorzy chcą przyjrzeć się temu z wielu perspektyw i, co ważne, wsłuchać się w potrzeby osób, które często są niewidoczne, nieobecne, niewysłuchane. Podczas spotkania uczestnicy wspólnie zastanowią się, jak uwzględniać te potrzeby w planowanych przez biblioteki działaniach, oraz jakie mogą z tego płynąć korzyści. Kongres Bibliotek od 10 lat wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają.

Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009–2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdują się na stronie Kongres Bibliotek, a także na utworzonym z tej okazji wydarzeniu na Facebooku.