Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Organizatorami inicjatywy są Prezydent Miasta Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza została ustanowiona przez samorząd Radomia w 2015 roku i przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza lub druga książka danego autora, napisana prozą artystyczną w języku polskim.

W ramach inicjatywy książki do konkursu mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o charakterze literackim, osoby prywatne, a także członkowie kapituły.

Aby wziąć udział w inicjatywie, zgłoszenia wraz z dziewięcioma egzemplarzami zgłaszanej książki należy przesyłać pocztą na adres Muzeum Witolda Gombrowicza Wsola, ul. W. Gombrowicza 1, 26-660 Jedlińsk z dopiskiem: Nagroda. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko autora, tytuł książki, nazwa, adres i dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej.

Spośród nadesłanych książek kapituła wybierze piątkę nominowanych. Ich nazwiska ogłoszone zostaną w czerwcu 2023 r. Laureata nagrody poznamy natomiast we wrześniu podczas festiwalu „Opętani Literaturą”.

Na zwycięzcę konkursu czeka 40 000 zł. Dodatkowym wyróżnieniem jest rezydencja literacka. Wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, gdzie przez ostatnie lata życia mieszkał Witold Gombrowicz.