Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń VII edycji Nagrody Żółtej Ciżemki. Organizatorem inicjatywy jest Biblioteka Kraków. Fundatorem nagrody natomiast jest Prezydent Miasta Krakowa.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest uhonorowanie najpiękniejszych i najbardziej wartościowych polskich książek adresowanych do dzieci i młodzieży.

Do nagrody należy zgłaszać książki napisane w języku polskim, których pierwsze wydanie papierowe ukazało się 2022 r. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: literatura i grafika.

Inicjatywa skierowana jest do pisarzy, ilustratorów książek oraz grafików opracowujących szatę graficzną książki.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać sami autorzy, jak również czytelnicy, związki twórcze, instytucje kultury, wydawcy, księgarze, bibliotekarze oraz członkowie kapituły.

Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe o łącznej wartości 25 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy zgłoszenie przesłać na adres: Biblioteka Kraków, pl. Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków lub drogą mailową na adres zoltacizemka@biblioteka.krakow.pl. Zgłaszane do konkursu książki w liczbie 2–5 egzemplarzy należy natomiast przesłać pocztą na wyżej wymieniony adres z dopiskiem: Nagroda Żółtej Ciżemki.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 grudnia 2023 r.