Do 31 lipca br. można nadsyłać prace w otwartym konkursie o międzynarodowym zasięgu, którego organizatorem jest Dom Literatury w Łodzi.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu związanego z osobą Aleksandra Fredro i dotyczyć on może:

  • wydarzeń związanych z jego biografią,
  • bezpośredniego lub pośredniego nawiązania do jego twórczości,
  • innych kontekstów artystycznych związanych z bohaterem konkursu, w tym projekty awangardowe.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • osoby dorosłe.

Nadesłane na adres organizatora prace konkursowe mogą być wyłącznie w języku polskim lub nieme. Technika wykonania prac to rysunek, malarstwo, grafika komputerowa i fotografia.

Uczestnik konkursu może przysłać nieograniczoną liczbę prac komiksowych, każdorazowo stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości dziesięciu plansz.

Prace dopuszczone do konkursu eksponowane będą na wystawach konkursowych podczas Festiwalu Puls Literatury w Łodzi. Zostaną też pokazane w galeriach internetowych — na stronie internetowej Domu Literatury w Łodzi oraz na profilu organizatora na Facebooku.

Wybrane prace zostaną wydane w pokonkursowej publikacji. Każdy laureat konkursu ma zapewniony bezpłatny wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe. Ponadto każdy uczestnik konkursu, którego komiks znajdzie się w antologii, otrzyma pokonkursową publikację bezpłatnie.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin, na stronie Domu Literatury w Łodzi.

Projekt jest realizowany z dotacji MKiDN w ramach programu Sztuki Wizualne, a także z dotacji celowej Urzędu Miasta Łodzi.