Do 15 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji konkursu poetyckiego „PODAJ FRAZĘ”, którego organizatorem jest Instytut Literatury. Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe o łącznej wartości 10 000 zł.

Konkurs skierowany jest do twórców między 16. a 35. rokiem życia. Każdy uczestnik inicjatywy ma za zadanie napisanie trzech wierszy. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej publikowane drukiem lub w Internecie ani nagradzane w innych konkursach lub turniejach poetyckich.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać zgłoszenie drogą mailową na adres konkurs@instytutliteratury.eu.

Zgłoszenie powinno zawierać: zestaw trzech wierszy w pliku RTF, ODT, DOC lub DOCX. W nazwie pliku należy wpisać tytuł zgłaszanego zestawu oraz imię i nazwisko autora.

W treści maila natomiast dane osobowe, tj. adres mailowy, numer telefonu, datę urodzenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W temacie maila należy podać swoje imię i nazwisko oraz nazwę „PODAJ FRAZĘ 2023″.

Wyniki inicjatywy zostaną ogłoszone we wrześniu 2023 r.

Konkurs dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Program wsparcia współczesnej literatury niekomercyjnej przez Instytut Literatury”.