Do 15 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji konkursu prozatorskiego „SNUJ STORY”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Literatury. Na laureatów konkursu czeka łącznie 10 000 zł. Inicjatywę dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Program wsparcia współczesnej literatury niekomercyjnej przez Instytut Literatury”.

Konkurs skierowany jest do twórców między 16. a 35. rokiem życia.

W ramach inicjatywy każdy uczestnik wysyła tekst prozatorski do 36 tysięcy znaków ze spacjami. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą̨ być wcześniej publikowane drukiem ani w Internecie lub nagradzane w innych konkursach lub turniejach literackich.

Dla laureatów konkursu oraz wyróżnionych osób przewidziano gratyfikacje finansowe. Pula nagród wynosi 10 000 zł.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać zgłoszenie drogą mailową na adres konkurs@instytutliteratury.eu. Zgłoszenie powinno zawierać w załączniku zgłaszany tekst prozatorski w formie pliku RTF, ODT, DOC lub DOCX. W nazwie pliku należy zamieścić jego tytuł oraz imię i nazwisko autora pracy; w treści maila natomiast należy zawrzeć dane osobowe, tj. adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Literatury w celu udziału w konkursie literackim «SNUJ STORY 2023», w tym na ewentualną publikację mojego nazwiska jako laureata ww. konkursu. Akceptuję regulamin konkursu”. W temacie maila należy podać swoje imię i nazwisko oraz frazę „SNUJ STORY 2023″.

Ogłoszenie wyników konkursu zostanie podane do wiadomości publicznej do końca września 2023 r.