Do 10 września br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Odkryj Swój Skarb/Język. Bogactwo językowe Rzeczypospolitej”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Nadrzędnym celem konkursu jest upowszechnianie i promowanie dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego małych miejscowości w Polsce.

Tegoroczna edycja konkursu poświęcona została lokalnemu dziedzictwu językowemu. Dialekty, gwary języka polskiego oraz języki mniejszości to ważny nośnik niematerialnego dziedzictwa naszego kraju. Organizatorzy główny nacisk kładą na działania pielęgnujące i dokumentujące lokalnie używaną mowę, nie tylko w regionach kojarzonych zwykle z odrębnością językową, jak np. Kaszuby, ale też w miejscach, których dziedzictwo językowe nie jest powszechnie znane.

Inicjatywa skierowana jest do uczestników realizujących działania w miejscowościach liczących do 30 000 mieszkańców. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty zrealizowane od 15 czerwca 2021 r. lub będące już na zaawansowanym etapie realizacji.

Na autorów najlepiej ocenionych projektów czekają gratyfikacje finansowe. Pula nagród wynosi 20 000 zł. Dodatkowo osoby te będą mogły wziąć udział w wizycie studyjnej z warsztatami i prezentacją dobrych praktyk w obszarze troski o dziedzictwo lokalne. Organizator oferuje także publikacje do 20 najciekawszych przedsięwzięć w broszurze elektronicznej Lokalne Inspiracje.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 5 października 2023 r. na stronie Narodowego Centrum Kultury.