Do 28 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji Konkursu „Książka Historyczna Roku” o nagrody im. Oskara Haleckiego. Organizatorami inicjatywy są Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Centrum Kultury, Polskie Radio oraz Telewizja Polska. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 120 000 zł. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nadrzędnym celem inicjatywy jest badanie i popularyzowanie dziejów Polski, a także promowanie czytelnictwa książek historycznych.

Nagrody w ramach konkursu zostaną przyznane w sześciu kategoriach:

  • najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX w.;
  • najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX w.;
  • najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX w.;
  • najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX w.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2022 r. a 28 lipca 2023 r.

Książki w ramach inicjatywy mogą zgłaszać wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni.

Na laureatów konkursu czekają gratyfikacje finansowe o łącznej wartości 120 000 zł. Zostaną oni wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie jury spośród nadesłanych publikacji wybierze te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim etapie jury w każdej kategorii wybierze maksymalnie 10 książek nominowanych do nagrody, natomiast w trzecim — zostaną wybrani laureaci.

Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy. Od 2 do 31 października 2023 r. będą oni mogli w drodze głosowania internetowego wybrać najlepsze książki w kategorii naukowej i popularnonaukowej.

Aby wziąć udział w inicjatywie, należy przesłać pocztą tradycyjną trzy egzemplarze zgłaszanej książki wraz z formularzem zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie Konkursu „Książka Historyczna Roku” na adres Instytutu Pamięci Narodowej, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.