Do 29 września br. Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura czekają na zgłoszenia książek polskich autorów i wydawców wydanych w roku bieżącym i poprzednim (2023 i 2022), przyczyniających się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej.

Do udziału w konkursie zgłaszać się mogą wydawcy, redakcje, instytucje i osoby prywatne, przesyłając do 29 września br.:

  • podpisany formularz zgłoszenia z wykazem książek i 3 egzemplarzami każdej z proponowanych do nagrody publikacji na adres: Fundacja Historia i Kultura, Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, z dopiskiem: Nagroda KLIO,
  • i jednocześnie w wersji elektronicznej: skan formularza zgłoszenia oraz wykaz zgłaszanych książek (w pliku .xls) na adres fundacja@historiaikultura.pl.

Liczba zgłaszanych do konkursu publikacji niezmiennie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie — w ubiegłym roku 82 wydawców nadesłało 200 propozycji.

W tym roku ze zgłoszonych propozycji jury składające się z niekwestionowanych autorytetów, naukowców reprezentujących różne obszary badawcze oraz dziennikarzy nominuje do nagród w czterech kategoriach:

  • autorskiej — indywidualny wkład autora w popularyzację historii,
  • monografii naukowej — merytoryczny wkład w poznawanie historii,
  • edytorskiej — dla wydawcy za publikację serii, cykli itp.; dla redaktora, edytora,
  • varsaviana — za wkład w popularyzację historii Warszawy.

Wyniki ogłoszone zostaną podczas uroczystego otwarcia XXXI edycji Targów Książki Historycznej, 30 listopada br. Nominowani do nagród otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody pieniężne lub rzeczowe. Wysokość nagród uzależniona jest od ogólnej kwoty, jaka zostanie pozyskana na ten cel w danym roku w trakcie organizacji Targów Książki Historycznej oraz od sponsorów. Mecenat nad Nagrodą KLIO sprawuje Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska.

Więcej informacji, formularz zgłoszenia i regulamin konkursu są dostępne na stronie Fundacji Historia i Kultura.