Do 10 października br. za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków na stronie Instytutu Książki można składać wnioski na zadania dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji i adaptacji obiektów bibliotecznych.

W ramach konkursu Infrastruktura bibliotek 2021–2025 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 do rozdania jest ponad 84 mln zł. Do składania wniosków uprawnione są samorządowe instytucje kultury — gminne biblioteki publiczne oraz gminne instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne. Organem założycielskim takich instytucji powinna być gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska do 100 000 mieszkańców. Nabór dotyczy zadań rozpoczynających się w 2024 r.

Wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie w wysokości od 0,5 mln zł do 2,5 mln zł na realizację inwestycji budowlanych wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół biblioteki.

Szczególnie premiowane są budownictwo energooszczędne i działania w obiektach zabytkowych, zwiększony wkład własny i posiadanie prawa własności do nieruchomości, aranżacje i zaprojektowanie stref: komputerowej, dla seniorów, dla dzieci, a także otwarcie biblioteki w soboty.

Szczegółowe informacje na temat programu, kryteriów udzielania dofinansowania oraz szkoleń znajdują się na stronie Instytutu Książki.